OGÓLNE DANE-KONTAKT


 
URZĄD GMINY SŁOPNICE
34-615 SŁOPNICE 911

tel. (PL) +48 (18) 332 62 00
                   (18) 332 62 12

fax (PL) +48 (18) 332 60 18
e-mail:
gmina@slopnice.pl
www.slopnice.pl
NIP 737-14-10-411
REGON 490732060

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek – piątek
godz. 7.30 – 15.30

NUMER KONTA URZĘDU GMINY SŁOPNICE
( na które należy kierować należności z tytułu podatków lokalnych
i opłat skarbowych)
BSR Kraków /oddział Tymbark
10 8589 0006 0190 0009 6032 0004
 
 

WYKAZ NUMERÓW TELEFONICZNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE

NUMER WEWNĘTRZNY

NUMER BEZPOŚREDNI

WÓJT
SEKRETARIAT

 

33-26-200
33-26-212
fax. 33-26-018

BIURO RADY GMINY

101

33-47-411

SEKRETARZ

103

33-47-412

SKARBNIK

113

33-47-422

KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ 114 33-47-423

GŁÓWNA KSIEGOWA

104

33-47-413

KASA

108

33-47-417

PODATKI

106

33-47-415

URZĄD STANU CYWILNEGO

110

33-47-419

OCHRONA ŚRODOWISKA,ROLNICTWO

117

33-47-426

PLANOWANIE PRZESTRZENNE,BUDOWNICTWO

117

33-47-426

INWESTYCJE

118

33-47-427

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

118

33-47-427

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

 

-

26 -28-278
609 438 512
 609 438 551 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK

120

33-47-429

KSIĘGOWOŚĆ

121

33-47-430

ŚWIADCZENIA RODZINNE

123

33-47-432

PRACOWNICY SOCJALNI

124

33-47-433

 

WÓJT GMINY SŁOPNICE
PRZYJMUJE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
W KAŻDĄ ŚRODĘ
w godz. 13.00 DO 16.00

SEKRETARZ I SKARBNIK ORAZ KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI
I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
PRZYJMUJĄ MIESZKAŃCÓW
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
CODZIENNIE W GODZINACH PRACY URZĘDU
tj. 7.30 - 15.30