TELEFONY

URZĄD

URZĄD GMINY
tel.(0-18) 3326-200, fax (0-18) 3326-018,
PRZEWODNICZĄCY RADY
tel. (0-18) 3326-200
WÓJT GMINY
tel. (0-18) 3326-200
SEKRETARZ GMINY
tel.(0-18) 3326-200 wew. 103
SKARBNIK
tel.(0-18) 3326-200 wew. 113 KIEROWNIK REFERATU INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                  tel.(0-18) 3326-200 wew. 114
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel.(0-18) 3347-432, 3347-433
PRACOWNICY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  (ZGŁASZANIE AWARII)
tel. 609 438 512, 609 438 551                                                                                       KONSERWATOR WODOCIĄGU (ZGŁASZANIE AWARII)
tel. 603 171 301

SZKOŁY

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SŁOPNICACH
tel.(0-18) 3340-450
ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA W SŁOPNICACH
tel.(0-18) 3348-020
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 tel.(0-18) 3348-005
FILIA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SŁOPNICACH -  GRANICE
tel.(0-18)3326- 315
GIMNAZJUM  W SŁOPNICACH
tel.(0-18)3326-460
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE PRZY ZSPiP W SŁOPNICACH
tel.(0-18)3348-314
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE PRZY ZPO W SŁOPNICACH
tel. (018) 3340-

PARAFIE
PARAFIA ŚW ANDRZEJA APOSTOŁA
tel.(0-18)3326-015
tel.(0-18)3326-464
PARAFIA NAJŚW. MARII PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
tel.(0-18)3348-295
ZGROMADZENIE SIÓSTR WSPOMOŻYCIELEK DUSZ CZYŚCOWYCH
tel.(0-18)3326-478
SOŁTYSI

SOŁECTWO Słopnice Dolne Królewskie
tel. (0-18)3326-709
SOŁECTWO Mogielica
tel. (0-18)3348-411
SOŁECTWO  Słopnice Górne
tel. (0-18)3348-321
SOŁECTWO Słopnice Granice
tel. (0-18)3326-197
SOŁECTWO Słopnice Dolne Szlacheckie
tel. (0-18)3326-495

BANKI
BANK SPÓŁDZIELCZY /O LIMANOWA
tel. (0-18)3340-410
BANK SPÓLDZIELCZY - RZEMIOSŁA /O TYMBARK
tel. (0-18)3340-402
STRAŻ
OSP SŁOPNICE DOLNE
tel. (0-18)3326-520

OSP SŁOPNICE GÓRNE-
tel. (0-18) 3348-003
INNE

APTEKA
tel. (0-18)3326-002
URZĄD POCZTOWY
tel. (0-18)3326-020
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
tel. (0-18)3326-005
PRACOWNIK MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
tel. (0-18)3326-314
STOŁÓWKA SŁOPNICE DOLNE
tel. (0-18)3326-561
STOMATOLOG
tel. (0-18)3340-472
OŚRODEK ZDROWIA
tel. (0-18)3340-405
GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA
tel. (0-18)3326-225
PORADNIA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA
rejestracja tel.  (18) 3326-004
PIEKARNIA „POD BRZEGIEM”
tel. (0-18)3348-432
TARTAK
tel. (0-18)3348-306
FIRMA GASTRONOMICZNA
tel. (0-18)3326-449
KIOSK Z PRASĄ
tel. (0-18)3326-483
MAGAZYN TOWARÓW MASOWYCH „GAMA”
tel. (0-18)3326-011
GABINET KOSMETYKI ESTETYCZNEJ ANITA STUDIO
tel. 0-18 33 26 414,
kom. 691 983 661
CENTRUM INFORMATYKI "DELTA" DANIEL GÓRKA
tel.: 18 53 49 390 kom.: 501 44 79 66

KLUBY SPORTOWE                                                                                                    

KLUB SPORTOWY SOKÓŁ SŁOPNICE - Mariusz Król - prezes
tel. 601404444
KLUB SPORTOWY TENISA STOŁOWEGO SPECTRUM - Paweł Bolsęga - prezes
 kom.797519649
KLUB FREESTYLEOWO MOTOCROSSOWY FLOW - Paweł Kaim - wiceprezes
(0-18)3326-035, kom. 788181463 
KLUB SPORTOWY "GRAVITY REVOLT" - Piotr Gaik - prezes
kom. 792210248
SIATKARSKI KLUB SPORTOWY SŁOPNICE -Robert Grucel - prezes 794331529
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ISKRA GIMNAZJUM" SŁOPNICE - Wojciech Kordeczka - prezes
kom.662175349