Rada Gminy

RADA GMINY SŁOPNICE
KADENCJA 2014-2018

Filipiak Józef - Przewodniczący Rady Gminy
Bednarczyk Józef - Wiceprzewodniczący Rady
Curzydło Elżbieta

Curzydło Józef
Kulpa Irena

Klupa Marek
Kurek Adela

Liszka Józef
Piaskowy Bolesław
Porębski Marian

Ryż Adam
Szczecina Arkadiusz
Ślazyk Andrzej
Ślazyk Henryk
Wikar Bogumiła


 

BIURO RADY GMINY:
URZĄD GMINY SŁOPNICE
34-615 SŁOPNICE 911
Tel. (0-18) 3347- 411
Fax. (0-18) 3326 - 018
Piętro I, pok. nr 4
e-mail:
anna.strug@slopnice.pl

DYŻURY RADNYCH

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
przyjmuje w sprawie skarg, wniosków i petycji
w każdy poniedzałek
w godz. 14.30 - 16.00

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
przyjmuje w I i III piątek miesiąca
w godz. 13.30 - 14.30

 

SKŁAD KOMISJI INWESTYCJI I FINANSÓW

Ślazyk Henryk - Przewodniczący
Bednarczyk Józef
Curzydło Józef
Kulpa Irena - Zastępca przewodniczącego
Kulpa Marek

SKŁAD KOMISJI ROLNICTWA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ:

Ślazyk Andrzej - Przewodniczący
Filipiak Józef
Liszka Józef

Piaskowy Bolesław -  Zastępca przewodniczącego
Porębski Marian

SKŁAD KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ:

Szczecina Arkadiusz - Przewodniczący
Curzydło Elżbieta -  Zastępca przewodniczącego
Kurek Adela
Ryż Adam
Wikar Bogumiła

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

Piaskowy Bolesław - Przewodniczący
Curzydło Józef
Kulpa Irena

 

 WIĘCEJ NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ