Wybory do Izb Rolniczych 2019

 

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 152 W SŁOPNICACH

Data wiadomości: 05.07.2019 r.


ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY POWIATOWEJ MIR

Data wiadomości: 11.06.2019 r.

 

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 152 w Słopnicach informuje, że do dnia 5 lipca 2019 roku można zgłaszać kandydatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w wyborach zarządzonych na dzień 28 lipca br.

Kandydatem może być osoba która jest członkiem izby rolniczej – tj. posiada gospodarstwo rolne na terenie Gminy Słopnice i przedłoży następujące dokumenty:

1) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,

2) zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych,

3) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej (rolników z terenu gminy Słopnice), popierających zgłoszenie kandydata.

 

W przypadku gdy zgłoszenia nie będzie dokonywał kandydat osobiście – dodatkowo pisemne upoważnienie dla osoby zgłaszającej do dokonania zgłoszenia (podpisane przez kandydata).
 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 5 lipca 2019 roku – w Urzędzie Gminy w Słopnicach (pokój nr 14) – w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00.

 

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów do dokonania zgłoszenia kandydata:

- Zgłoszenie kandydata

- Zgłoszenie kandydata

- Oświadczenie kandydata

- Oświadczenie kandydata

- Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury

- Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury

- Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury

- Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury

 


OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SŁOPNICACH

Data wiadomości: 11.06.2019 r.

 

- Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Słopnicach - informacja o składzie i siedzibie komisji oraz organizacji i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Powiatowej MIR
 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE

Data wiadomości: 10.06.2019 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Słopnice - wyłożenie do publicznego wglądu spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych

 


UCHWAŁA ZARZĄDU MIR W SPRAWIE ZATWIERDZENIA OKRĘGÓW WYBORCZYCH

Data wiadomości: 10.06.2019 r.

 

Uchwała Zarządu MIR w sprawie zatwierdzenia okręgów wyborczych

Załącznik do Uchwały Zarządu MIR - Wykaz okręgów wyborczych

 


WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Data wiadomości: 29.04.2019 r.

 

W bieżącym roku odbędą się wybory do Izb Rolniczych. Wszyscy rolnicy będą wybierali swoich przedstawicieli w gminach. Termin wyborów wyznaczono na dzień 28 lipca 2019 roku.

 

Szczegółowe informacje w załacznikach:

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów

Terminarz wyborczy

Interpretacja MRiRW w sprawie uprawnionych do głosowania

 

Więcej informacji  również dostępnych jest na stronach internetowych:

Krajowej Rady Izb Rolniczych - http://www.krir.pl/

Małopolskiej Izby Rolniczej - https://mir.krakow.pl/