HARCERZE ODKRYLI HISTORIĘ „NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA”

Co mają wspólnego Słopnice z miastem Rydułtowy na Śląsku? Okazuje się, że łączy nas znacznie więcej niż przypuszczamy. Mogliśmy się o tym przekonać goszcząc w Słopnicach, w dniach 15-17 września br., członków Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” z Rydułtów. To właśnie za sprawą tej wizyty zostały odkryte na nowo karty historii naszej miejscowości.

Harcerze Kręgu Rydułtowy przebywali na zgrupowaniu na wzór obozu, który odbył ich hufiec harcerski w sierpniu 1931 roku. To właśnie w Słopnicach, przeszło 86 lat temu został zorganizowany kurs zastępowych Hufca ZHP Rydułtowy pod komendą druha harcmistrza Jana Klamy. Trwałą pamiątką ówczesnego pobytu harcerzy śląskich w naszej miejscowości jest, jak się okazuje pomnik poświęcony „Nieznanemu Żołnierzowi” walk o niepodległą ojczyznę, znajdujący się na skwerku ziemi w centrum Słopnic Dolnych (obok kwiaciarni) a znanym w naszym środowisku jako obelisk legionisty. To właśnie ten pomnik jest pomostem łączącym Słopnice i Rydułtowy oraz niezwykle cennym reliktem przeszłości, w czym utwierdzili nas nasi  goście.
Trzydniowa wizyta dwudziestoosobowej grupy harcerzy seniorów pod komendą Ryszarda F. Zawisza rozpoczęła się w piątek 15 września br. spotkaniem z wójtem Adamem Sołtysem. Kolejny dzień druhowie spędzili pod hasłem „Słopnice  widziane w 1931 roku”. Program rozpoczęło spotkanie na Chyszówkach przy pomniku Marszałka Rydza Śmigłego. W tym miejscu towarzyszący grupie Adam Sołtys nakreślił historię wydarzeń z okresu I wojny światowej i walk legionów na obszarze Beskidów  pod koniec 1914 roku. Po drodze w kierunku centrum Słopnic grupa zatrzymała się przy zabytkowej kaplicy w osiedlu Czarna Rzeka. Głównym punktem sobotniego zwiedzania było spotkanie przy pomniku Nieznanego Żołnierza. W tym miejscu prezes Ryszard F. Zawisz przybliżył wszystkim notę biograficzną pomnika, której wysłuchali również obecni na spotkaniu opiekunowie pomnika - młodzież Zespołu Placówek Oświatowych wspólnie z dyrektor Renatą Młynarczyk-Pach i nauczycielem historii Anną Sołtys. Delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty i zapaliły znicze. Na koniec spotkania harcerze odśpiewali przy pomniku swój hymn. Kolejna część dnia upłynęła na wizycie na cmentarzu wojennym na Jabłońcu oraz zwiedzaniu miejsc pamięci na terenie Słopnic. Harcerze Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” zwiedzili m.in. dwór, kaplicę pw. M. Bożej Anielskiej, Pomnik Partyzancki z okresu II wojny światowej, pomnik ofiar hitleryzmu.   
Istotne znaczenie miała miejsce także sesja historyczna zainicjowana przez SRH „Czuwaj”. Wzięli w niej udział Przewodniczący Rady Gminy Słopnice Józef Filipiak, Wiceprzewodniczący Rady Józef Bednarczyk, autorka ksiązki „Ocalić od zapomnienia” Maria Król, skarbnik Jan Więcek oraz dyrektorzy szkół: Renata Młynarczyk-Pach, Małgorzata Sułkowska i Marek Mrózek. Członek Kręgu Rydułtowy Ryszard Zawisz wręczył włodarzowi gminy dokumenty źródłowe na temat historii powstania pomnika opisane przez świadka i inicjatora tamtego zdarzenia harcmistrza Jana Klamę. Te i inne przekazane dokumenty pochodzą ze zbiorów Hufca ZHP Rydułtowy i umieszczone również w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego. Do tej pory historia powstania pomnika opierała się głównie na domysłach i błędnych, jak się okazuje domniemaniach.  Pomnik jest więc „dowodem pobytu harcerzy śląskich pod Limanową”. (Pełna historia pomnika znajduje się poniżej). Podczas spotkania został odczytany również list skierowany przez Burmistrz Miasta Rydułtowy Kornelię Newy do wójta i mieszkańców Gminy Słopnice w związku ze spotkaniem, w którym  m. in. przekazuje podziękowanie za zachowanie pamięci i otoczenie opieką tego miejsca. Wraz z cennymi dokumentami wszyscy otrzymali monografię harcerstwa w Rydułtowach „Ocalić od zapomnienia”, gdzie znajduje się wzmianka o kursie harcerskim z sierpnia 1931 r. w Słopnicach. Na pamiątkę spotkania po latach wójt Adam Sołtys wręczył druhom pamiątkowy grawer, sam zaś otrzymał harcerską krajkę.
W niedzielę harcerze seniorzy uczestniczyli w specjalnej mszy św. sprawowanej w kościele pw. Andrzeja Apostoła przez ks. dr Stanisława Burzawę.  Po mszy odbyło się krótkie spotkanie we wnętrzu zabytkowego kościoła poświęcone historii zabytku. Pobyt członków SHR „Czuwaj” z Rydułtów w Słopnicach zakończyło zwiedzanie nowego kościoła  pw. św. Jana Pawła II.

Wójt Gminy Słopnice raz jeszcze dziękuję członkom Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” Kręgu Rydułtowy za cenne dokumenty i fakty historyczne, pamięć o pomniku oraz niezwykle miłe i życzliwe spotkanie po latach w duchu harcerstwa!
 

TREŚĆ DOKUMENTÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE RUCHU HARCERSKIEGO „CZUWAJ”
KRĄG RYDUŁTOWY ( Słopnice, 16.09.2017 r.)

 

GALERIA