ODDAJ SWÓJ GŁOS NA KOŁO GOSPODYŃ

Jeszcze 2 dni zostało na głosowanie w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W bazie projektów znajduje się zadanie pn. „Smaki wokół Limanowej" obejmujący rozwój i promocję Kół Gospodyń Wiejskich ze Słopnic i Limanowej. Zachęcamy mieszkańców do poparcia projektu i do głosowania!

Projekt pod nazwą
SAD04: SMAKI WOKÓŁ LIMANOWEJ – ROZWÓJ I PROMOCJA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH Z GMIN LIMANOWA I SŁOPNICE - dotyczy rozwoju i promocji KGW działających na terenie sąsiadujących ze sobą gmin Limanowa i Słopnice. Głównym celem zadania jest dokształcenie osób działających w KGW z dziedziny etnografii własnego regionu, co pozwoli im na bardziej efektywną działalność na rzecz promowania rodzimego folkloru i tradycji. Realizacja projektu obejmować będzie organizację warsztatów z dziedziny etnografii, tradycji kulinarnej regionu limanowskiego, rękodzieła oraz przygotowywania scenek obrzędowych i śpiewu ludowego. Ponadto przewidziane jest wydanie mini folderu promocyjnego i doposażenie poszczególnych KGW w narzędzia i materiały niezbędne do ich sprawnego funkcjonowania.

O tym, które z projektów zostaną zrealizowane, zdecydują sami mieszkańcy. Głosowanie ruszy 25 września i potrwa do 13 października 2017 r. Każdy mieszkaniec Małopolski, w tym również mieszkaniec Słopnic, który skończył 16 lat, będzie mógł oddać tylko 1 głos.

Karta głosowania na projekt SAD04POBIERZ


Jak głosować?
Głosować można:

 • przez internet (głosuj),
 • przez wrzucenie karty do urny znajdującej się m.in. w Urzędzie Gminy Słopnice lub Gminnej Bibliotece Publicznej
 • za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;  koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”).


  Jak wypełnić papierową kartę do głosowania?
 1. Uzupełnij kartę do głosowania o swoje dane osobowe - wpisz swój PESEL, imię, nazwisko oraz powiat, w którym mieszkasz.
 2. Jeśli chcesz otrzymywać informacje o Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego możesz podać swój adres e-mail.
 3. Podpisz oświadczenia. Są one dobrowolne, lecz niezbędne dla oddania głosu.
 4. Wrzuć kartę do urny lub wyślij ją do nas pocztą.
 5. PAMIĘTAJ! W przypadku głosowania korespondencyjnego liczy się data wpływu do Urzędu. Głosy dostarczone przed i po terminie głosowania nie będą brane pod uwagę.
 6. Jeśli zagłosujesz ponownie lub skorzystasz z kilu sposobów głosowania wszystkie Twoje głosy zostaną unieważnione.