NAGRODY NA LIMANOWSKIEJ SŁAZIE

43 Festiwal Folklorystyczny Limanowska Słaza 2017 przeszedł już do historii. Występy i pokazy w wykonaniu najlepszych zespołów folklorystycznych Powiatu Limanowskiego zostały ocenione i nagrodzone. Jury doceniła również występy zespołów Słopnicki Zbyrcok i Słopniczanie ze Słopnic.

Festiwal  43 Limanowskiej Słazy rozpoczął się w czwartek 21 września i zakończył ogłoszeniem wyników  24 września br. Podczas tego, największego w naszym rejonie święta folklorystycznego na scenie Limanowskiego Domu Kultury wystąpili muzycy, gawędziarze, śpiewacy i zespoły ludowe z całego Powiatu Limanowskiego, prezentując się w wybranych przez siebie kategoriach konkursowych. Komisja przez trzy dni obejrzała 99 punktów programu, w tym:
– 16 zespołów regionalnych, 10 dorosłych i 6 dziecięcych,
– 5 grup regionalnych,
– 18 muzyk: 14 dorosłych, 3 młodzieżowych i 1 dziecięcej;
– 18 instrumentalistów: 7 dorosłych, 3 młodzieżowych i 8 dzieci;
– 16 śpiewaków solistów: 7 dorosłych, 2 młodzieżowych, 7 dzieci;
– 12 grup śpiewaczych, 7 dorosłych, 4 młodzieżowych i 1 dziecięcej;
– 11 gawędziarzy: 8 dorosłych i 3 dzieci;
– 3 mistrzów z uczniami.
Oceniane było nie tylko umiejętność wykonania, ale i wierność tradycji i regionalnemu brzmieniu prezentowanych utworów.

A oto jak ocenione zostały przez jury, programy zaprezentowane przez zespoły regionalne ze Słopnic:

  • w kategorii zespołów dorosłych jedno z czterech równorzędnych II miejsc zdobył Słopnicki Zbyrcok, natomiast zespół Słopniczanie zdobył  miejsce III ex aequo z zespołami z Wilkowiska i Kamienicy,
  • nasze zespoły zostały nagrodzone również w kategorii muzyki ludowe. I tak Słopnicki Zbyrcok otrzymał konkursowe I miejsce, natomiast prezentacja muzyczna zespołu Słopniczanie została nagrodzona III miejscem,
  • na koncie zespołu Słopniczanie znalazła się także II lokata w kategorii mistrz i uczeń gdzie nagrodzono grę na skrzypcach w wykonaniu Pauliny Wąsowicz i jej uczennicy Aleksandry Śliwy,
  • w kategorii gawędziarzy, pierwszym miejscem jury nagrodziło gawędzenie Mariana Janika z zespołu Słopniczanie, natomiast w kategiorii dzieci  III miejsce przyznano Aleksandrze Borucie również z zespołu Słopniczanie.

Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy za reprezentowanie gminy Słopnice podczas Festiwalu, a także za wysoki pozom prezentowanych programów. Przy tej okazji chcemy również przekazać kierownictwu i członkom Zespołów podziękowanie za energię, pasję i zaangażowanie w kultywowaniu ludowej pieśni, tradycji, obrzędów i obyczajów, chroniąc je tym samym od zapomnienia.

SZCZEGÓŁOWY PROTOKÓŁ

GALERIA