FITNESS I PŁYWANIE DLA UCZNIÓW

Zajęcia strefy fitness i lekcje pływania realizowane są od połowy września dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu gminy Słopnice. Projekty z dofinansowaniem ze środków ministerialnych i urzędu marszałkowskiego zostały przygotowane przy współpracy samorządu oraz szkół i mają zachęcić dzieci i młodzież do zwiększenia swojej aktywności ruchowej.

Pierwsze dofinansowanie gmina Słopnice otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki i obejmuje realizację zajęć  gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej  dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych Gminy Słopnice. Projekt nosi nazwę  „Strefa fitness – żyj aktywnie, myśl pozytywnie".
Pozaszkolne zajęcia rozpoczęły się już w drugim tygodniu nauki, 15 września br.  i potrwają do 20 listopada. W zajęciach bierze udział 48 uczniów. Całkowity koszt finansowy projektu to 6 192 zł , z czego dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystki wynosi 3 000 zł, a wkład własny gminy Słopnice brakujące 3 192 zł. Koszty te obejmują opiekę i nadzór instruktora oraz ubezpieczenie uczestników zajęć.Kolejnymi pozaszkolnymi zajęciami, które realizują nasi najmłodsi uczniowie są zajęcia nauki pływania w ramach programu „Już pływam". To już kolejna edycja programu w naszych szkołach ciesząca się dużym zainteresowaniem uczniów i ich rodziców. W trwającej od 19 września br.,  edycji zajęć bierze udział  60 dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych, Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola  oraz Szkoły Podstawowej Nr  4 w Słopnicach, z klas  IV-VI. Młodzież uczestniczy w zajęciach nauki pływania  realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Projekt realizowany jest na krytej pływalni w Limanowej, a lekcje odbywają się pod okiem instruktorów posiadający odpowiednie kwalifikacje. Dla każdego ucznia przewidziano 9 wyjazdów na basen, z których każdy trwa 2 godziny lekcyjne. Całkowita wartość projektu wynosi 16 850 zł. Województwo Małopolskiego przyznało naszej gminie na ten cel dofinansowanie w wysokości 8 050 zł. Udział rodziców w projekcie to  kwota 1 200 zł, natomiast samorząd finansuje koszty w wysokości 8 800 zł.
Do kosztów projektu zalicza się m.in.: transport, wynajem pływalni i potrzebnego sprzętu, opiekę instruktora oraz nauczyciela i ubezpieczenie uczestników zajęć.


Przypomnijmy tylko, że celem realizowanych programów jest podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, jak i upowszechnianie kultury fizycznej i promowanie aktywności ruchowej. Program daje m. in. możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływackich, profilaktykę wad postawy i skrzywień kręgosłupa, wzrost bezpieczeństwa dzieci na akwenach wodnych. Zakładanymi rezultatami programów jest też zdobycie umiejętności pływania przez uczestników, zapoznanie ucznia z zasadami bezpieczeństwa, rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu, oswojenie dzieci z wodą.
 

GALERIA

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola  FITNESS, PŁYWANIE

Szkoła Podstawowa Nr 4 FITNESS, PŁYWANIE