W PAŹDZIERNIKU WYWÓZ ŚMIECI WIELKOGABARYTOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że w październiku, w ramach wywozu odpadów komunalnych z gminy Słopnice, zbierane będę również odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci. Wywóz odbywał się będzie w dni odbioru odpadów ogólnych.

Wywóz odbywa się w dni wywozu odpadów ogólnych:

1) pierwszy i trzeci poniedziałek (tj. 2 i 16 października) - dla Rejonu I (od Zamieścia do Putówki, Granic i Zaświercza),

2) drugi i czwarty poniedziałek (tj. 9 i 23 października) - dla Rejonu II (od Putówki do Zalesia, Podmogielicy i Miłkowskiego).

Uwaga!  30 października – tj. piąty poniedziałek miesiąca odpady nie będą wywożone.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony można również we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy budynku oczyszczalni ścieków w Słopnicach. Punkt czynny od poniedziałku do soboty, w godz. 10:00 – 18:00.

Prosimy o terminowe wystawianie śmieci!