ĆWICZENIA STRAŻACKIE NA WYJEŹDZIE

Drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych ze Słopnic przebywały w ostatnich dniach września, z wizytą w miejscowości Chlebnice na Słowacji. Wyjazd związany był z zaproszeniem partnerskiej Ochotniczej Straży Pożarnej na wspólne ćwiczenia pożarnicze.

W ćwiczeniach z naszej strony brały udział dwa samochody ratowniczo-gaśnicze (Iveco OSP Słopnice Dolne oraz Mercedes-Benz OSP Słopnice Górne) wraz z załogą. Ponadto w wyjeździe uczestniczyli członkowie zarządów poszczególnych jednostek oraz Wójt Gminy Słopnice.
Głównym tematem wizyty były wspólne ćwiczenia pożarnicze. Odbyły się one w górskim terenie – na polanie nazywanej przez miejscowych „Chrupkowa”. Ćwiczenia polegały na gaszeniu pozorowanego pożaru. W ćwiczeniach wzięły udział samochody pożarnicze ze Słopnic oraz samochód pożarniczy strażaków z Chlebnic z pełną obsadą. Celem ćwiczeń było zgrywanie obsad osobowych poszczególnych wozów bojowych i koordynacja działań ratowniczych.
Ćwiczenia obserwowali Starosta Gminy Chlebnice Milan Maxon i Wójt Gminy Słopnice Adam Sołtys. Po ćwiczeniach odbyła się wspólna odprawa gdzie dokonano oceny i podsumowania ćwiczeń. Po ćwiczeniach był czas na wymianę doświadczeń pomiędzy straż pożarną polską a strażą słowacką i pokaz sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu straży. W drugim dniu druhowie wzięli udział  w uroczystej mszy świętej.
 

GALERIA