REMONT GMINNEJ SIECI DROGOWEJ

Dwie drogi gminne stanowiące ważne łączniki komunikacyjne w gminnej sieci drogowej gminy Słopnice przeszły gruntowny remont. Odcinki drogowe Pogorzelisko-Podwesoła i Folwark Górny mają nową nawierzchnię. Został wyremontowany również most w ciągu drogi Folwark.

Tegoroczne jesienne podsumowanie prac inwestycyjnych na drogach gminnych, prowadzonych przez samorząd gminy Słopnice, rozpoczynamy od sprawozdania z remontu dróg Pogorzelisko-Podwesoła i Folwark Górnych położonych na terenie dwóch sąsiadujących ze sobą sołectw. Najszerszy zakres prac  remontowych został wykonany na odcinku drogowym w sołectwie Słopnice Górne. Prócz dojazdu do wielu osiedli i posesji, droga ta odgrywa duża rolę  w sieci drogowej, gdyż stanowi dogodny skrót, wykorzystywany przez mieszkańców sołectwa Słopnice Górne w dojeździe do Limanowej. 

Na drodze Folwark, została przede wszystkim poszerzona jezdnia i położona nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku ok. 1 km drogi, która przebiega pomiędzy licznymi budynkami mieszkalnymi. Na całym odcinku drogi zmodernizowano pobocza, pogłębiono rowy i zamontowano korytka ściekowe. Całość prac zamyka montaż barier ochronnych i wykonanie chodnika z kostki brukowej na skrzyżowaniu z drogą powiatową Słopnice- Zalesie. Bardzo ważnym elementem inwestycji była modernizacja mostu na potoku Słopniczanka. Prace obejmowały nie tylko gruntowny remont płyty mostu, ale także przyczółków, skrzydeł, umocnienia skarp, odwodnienia i zabezpieczeń dna potoku. Na czas remontu most został całkowicie wyłączony z ruchu, a mieszkańcy zmuszeni byli korzystać z objazdu. W efekcie prac most zyskał zupełnie nowy wygląd: odnowiono konstrukcję płyty mostu, wykonano bezpieczny chodnik dla pieszych oraz barieroporęcze.

Podobną rolę odgrywa druga z dróg Pogorzelisko-Podwesoła, która również przeszła gruntowną modernizację. Położona w środkowej części sołectwa Granice droga prowadzi do wielu zabudowań i łączy Słopnice z gminą Limanowa, w Starej Wsi. Jej remont obejmował cały odcinek drogi tj. ok. 1,4 km. W efekcie przeprowadzonych prac na całej długości została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. Z uwagi na położenie drogi i miejscami duże jej nachylenie wykonano także wiele prac związanych z jej odwodnieniem, w szczególności korytka ściekowe. W miejscach niebezpiecznych zamontowano bariery ochronne oraz próg zwalniający.

Całość prac związanych z realizacją obu inwestycji zamyka się  kwotą  1 mln 126 tys. zł. Z budżetu własnego gmina Słopnice pokryła jedynie 457 tys. zł, resztę czyli 60% tej kwoty samorząd pozyskał ze środków zewnętrznych. I tak, na inwestycję drogową Folwark Górny samorząd uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 494 970, 32 zł w ramach programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całość prac kosztowała 777 888 zł.
Modernizacja drogi Pogorzelisko–Podwesoła kosztowała 348 086, 80 zł. Jest to szósta już inwestycja zrealizowana na terenie gminy Słopnice z dofinansowaniem rządowego programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Dofinansowanie stanowiło 50 % kosztów zadania tj. 174 043 zł.

To nie koniec tegorocznych gminnych inwestycji drogowych. Resztę przedstawimy Państwu w kolejnym sprawozdaniu.

GALERIA