NAUCZYCIELE ZE SŁOPNIC OBCHODZILI SWOJE ŚWIĘTO

W poniedziałek, 16 października br., grono nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół gminy Słopnice wzięło udział w uroczystości przygotowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej, bliżej znanego nam pod nazwą Dnia Nauczyciela. Gościli na nim także emerytowani pedagodzy i osoby związane z oświatą i edukacją.

Obchody tegoroczego święta rozpoczęła msza św. w intencji wszystkich nauczycieli, sprawowana w kościele parafialnym pw. św. Jana Pawła II. Rozpoczynając drugą część spotkania Wójt Gminy Słopnice Adam Sołtys skierował do zebranych nauczycieli podziękowanie, podkreślających znaczenie i rolę jaką odgrywają w wychowaniu i kształtowaniu charakterów młodzieży i uczniów. Życzenia wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty złożyła również Teresa Szczurowska starszy wizytator z Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu.
Jak co roku spotkanie było również okazją do podsumowania osiągnięć i sukcesów nauczycieli, w pracy z uczniami. Zaangażowanie, praca tych osób i wielu innych pedagogów została doceniona poprzez specjalne nagrody, które zostały przyznane przez wójta gminy. Podczas uroczystości zostały wręczone również liczne akty nadania stopnia awansu zawodowego. Gratulacje i kwiaty wręczono nauczycielkom: Magdalenie Biedroń, Magdalenie Górszczyk, Marcie Leśnik-Czech oraz Marii Michura, które uzyskały tytuł nauczyciela dyplomowanego. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego odebrali natomiast: Wojciech Kordeczka, Artur Matras, Lucyna Michura i Jolanta Pach, a awans na nauczyciela kontraktowego uzyskała Justyna Lisek.
W spotkaniu z pedagogami i gośćmi wzięli również udział Przewodniczący Rady Gminy Józef Filipiak, Sekretarz Gminy Maria Nowak, Skarbnik Jan Więcek, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Słopnice Arkadiusz Szczecina i ks. proboszcz Jan Gniewek.

Grono nauczycieli nagrodzonych przez Wójta Gminy Słopnice:

Dyrektorzy szkół - za całokształt działalności szkół oraz wdrożenie nowego systemu edukacji
Marta Młotkowska
Renata Młynarczyk-Pach
Marek Mrózek
Małgorzata Sułkowska

Nauczyciele - za osiągnięcie wysokich wyników w nauce i pracy z uczniem
Magdalena Biedroń – laureat w konkursie języka angielskiego
Ks. Henryk Brdej – dwa finały w konkursie biblijnym
Przemysław Bukowiec – finał w konkursie historycznym
Danuta Curzydło – systematyczna i efektywna działalność w zakresie edukacji  przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Bożena Franczak  - finał w konkursie chemicznym
Beata Kęska – pięciu laureatów i jeden finał w konkursie biblijnym
Marek Kłodnicki – finał w konkursie geograficznym
Barbara Młynarczyk – systematyczna i efektywna działalność w zakresie edukacji i wychowania
Monika Trzópek – finał w konkursie języka angielskiego
s. Krystyna Zaniewska – finał w konkursie biblijnym.

 

GALERIA