PRZYBYŁO NOWYCH WEWNĘTRZNYCH DRÓG ASFALTOWYCH

Sieć asfaltowych dróg wewnętrznych gminy Słopnice, została poszerzona o kolejne pięć nowych odcinków z nawierzchnią asfaltową. Korzystają z nich mieszkańcy osiedli Brzezie, Liski, Do Sroki, Piechotówka i Przylaski. To kolejne prace zrealizowane przez samorząd na drogach w tym roku.

Najszerszy zakres prac został wykonany na odcinku drogowym w sołectwie Słopnice Górne, w osiedlu Piechotówka. Ponad pół kilometrowy odcinek drogowy, prowadzący do najdalej wysuniętych na południe osiedli gminy Słopnice, został pokryty nawierzchnią asfaltową. Do tej pory przejazd na tym odcinku wykonany  był z płyt betonowych. Na początku roku samorząd pozyskał na remont tej drogi 32 644 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Droga Piechotówka ma istotne znaczenie w sieci drogowej gminy Słopnice, ponieważ stanowi objazd dla ruchu drogowego drogi powiatowej Słopnice- Zalesie przy granicy z Gminą Kamienica. Na terenie tego sołectwa wykonano również dwie kolejne drogi: Liski i  Do Sroki. Prowadzą one głównie do nowych zabudowań mieszkalnych rozrastających się osiedli. Pozostałe odcinki zrealizowano w osiedlu Przylaski na drodze prowadzącej do jednego osiedla. Natomiast droga Brzezie to odcinek jezdni w sołectwie Granice leżącej przy granicy gmin Słopnice i Limanowa. Jest ona kontynuacją drogi gminnej Pogorzelisko-Podwesoła, która również została gruntownie zmodernizowana przez samorząd w tym roku. Podobnie jak w przypadku drogi Piechotówka, połowę kosztów inwestycji pokryły środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Prócz nowej nawierzchni asfaltowej na powyższych drogach wykonano również pogłębienie rowów odwadniających, utwardzono pobocza i zjazdy oraz korytka ściekowe z elementów betonowych.
Reasumując inwestycja ta to łącznie 1,3 km nowej nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych prowadzących do kilkunastu osiedli. Ogólna suma środków poniesionych na ten cel  zamyka się kwotą 334 996 zł, w tym 61 061 zł pozyskanych przez samorząd z  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Do całości prac na drogach osiedlowych i wewnętrznych należy także zaliczyć szereg innych prac wykonanych na terenie gminy. Prace te polegały głównie na utwardzeniu powierzchni dojazdów kruszywem tłuczniowym oraz odwodnieniu istniejących dróg poprzez korytka ściekowe. Drogi tłuczniowe wykonano m.in. w osiedlu Bace, Jonówka, Liski, Sołtyse-Pachy, Podgórze-Zaświercze,  Przysłop i Zadziele – łącznie  3 km nawierzchni tłuczniowej. W zakresie pogłębienia i wykonania rowów odwodnieniowych i ułożenia korytek ściekowych prace zrealizowano na 15 drogach osiedlowych: Zapotocze, Miłkowskie, Zadziele, Piechoty, Kukuczki, Koprownia-Tymbark, Kowalówka, Folwark-Leśniówka, Garncarzówka, Granice, Dziołówka, Zagroda, Kadele, Kwaśniakówka i Porębówka. Wartość prac zamknęła się kwotą 390 418 zł, a głównym wykonawcą robót były dwie lokalne firmy.
Łącznie na remonty, modernizację dróg wewnętrznych i osiedlowych w roku bieżącym wydano dotychczas 725 414 zł.

 

GALERIA