ZAŁOŻ I KORZYSTAJ Z PROFILU ZAUFANEGO

W gminie Słopnice został uruchomiony punkt potwierdzenia profilu zaufanego. Za pomocą tego profilu każdy obywatel, w tym także mieszkaniec Słopnic, może załatwić wybrane sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Profil jest bezpłatny, a jego utworzenie wymaga jednorazowej wizyty w tzw. punkcie potwierdzania profili zaufanych.

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP jest zlokalizowany w Urzędzie Gminy Słopnice, w pokoju nr 4 – Sekretariat oraz pokoju nr 10 – Urząd Stanu Cywilnego. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30. Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem 18 3326-200.
W celu potwierdzenia profilu zaufanego należy najpierw założyć swoje konto na platformie pz.gov.pl i złożyć elektroniczny wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, a następnie przybyć z dowodem osobistym lub paszportem do Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych ePUAP.

Co to takiego jest profil zaufany?
Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia tożsamości obywatela w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS), dzięki której można załatwić wybrane sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca, np. założyć firmę czy elektronicznie sprawdzić i opłacić składki ZUS. Należy pamiętać, że profil zaufany służy do załatwiania spraw we wszystkich urzędach, a nie tylko w Urzędzie Gminy Słopnice. Natomiast nie jest honorowany przez banki.

Krótka instrukcja założenia profilu zaufanego:
1)    Wejdź na stronę internetową: https://pz.gov.pl
2)    Wejdź na zakładkę „Profil zaufany”
3)    U góry po prawej stronie kliknij napis „Zarejestruj się”
4)    Wpisz żądane dane i postępuj zgodnie z instrukcją.
5)    Po pozytywnym złożeniu wniosku o założenie profilu zaufanego odwiedź punkt potwierdzania profilu zaufanego i zabierz z sobą dowód osobisty.
6)    Po potwierdzeniu tożsamości możesz już korzystać z możliwości profilu zaufanego.