INFORMACJA !!!

Urząd Gminy w Słopnicach informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Ustawa ta zmieniła zasady wycinki drzew i krzewów. Zmiany te dotyczą m.in.:

  • Usuwanie drzew  i krzewów — na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej z terenów nieleśnych — stanowiących własność osób fizycznych,
    nie wymaga uzyskania zezwolenia


  • Na gruntach leśnych – zasady wycinki drzew, uzyskiwania zezwolenia i cechowania drewna pozostają bez zmian.
     
Tagi