UWAGA! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

W związku z przeprowadzonym remontem drogi powiatowej została wprowadzona stała zmiana w organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu przed urzędem gminy. Ruch wokół urzędu odbywać się będzie jednokierunkowo.


Zmiana ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa, a także ułatwienie jazdy i parkowania wokół urzędu oraz placówek handlowych.
Ruch wokół urzędu gminy odbywać się będzie jednokierunkowo, z wjazdem od strony sklepu Hit-Pol i wyjazdem od strony placówki pocztowej. Zmiany w organizacji ruchu zostały oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Prosimy wszystkich użytkowników ruchu o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie drogi w rejonie skrzyżowania przy urzędzie gminy oraz stosowanie się do niego.

 

Tagi

GALERIA