SPÓŁDZIELNIA „OKNO NA ŚWIAT” W GRONIE LIDERÓW

Działalność Spółdzielni Socjalnej „Okno na Świat” ze Słopnic została wyróżniona w Konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017. W dniu 9 listopada 2017 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie specjalne wyróżnienie odebrała Prezes Elżbieta Banach.

Zwycięzców konkursu, organizowanego już po raz siódmy przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, poznaliśmy podczas uroczystej gali. W kategorii głównej Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017 nasza Spółdzielnia Socjalna „Okno na Świat” otrzymała wyróżnienie. Działalność spółdzielni doceniono przede wszystkim za stworzenie w lokalnej społeczności oferty odpowiadającej potrzebom mieszkańców i w pełni wpisującej się w strategiczne cele polityki na rzecz rozwoju rodzin.  To również nagroda za promowanie dobrych praktyk realizowanych przez małopolskie przedsiębiorstwa społeczne. Warto dodać, że nie jest to pierwsze wyróżnienie zdobyte przez placówkę.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji kolejnych projektów! Jako Samorząd Gminy Słopnice zapewniamy o dalszym wsparciu i współpracy.

 

Przypomnijmy, Spółdzielnia „Okno na Świat” działa od 2014 r. Jej inicjatorami byli Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość oraz Gmina Słopnice. Celem, jaki przyświecał jej powołaniu, było stworzenie miejsc pracy na terenie Słopnic, w szczególności dla kobiet, oraz ich aktywizacja zawodowa. W ofercie Spółdzielni dominują usługi z obszaru opieki nad dziećmi do lat 3 - prowadzi ona punkt opieki dziennej „Kraina Radości” (żłobek) – ponadto proponuje opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Wspólnie z Fundacją KTO realizują również wiele cennych inicjatyw aktywizując przy tym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Więcej na stronie ROPS w Krakowie

GALERIA