STATYSTYCZNE BADANIA ANKIETOWE I ROLNICZE

Urząd Statystyczny w Karakowie  informuje, że w 2017 roku Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził na terenie całego kraju statystyczne badanie rolnicze i badanie ankietowe. W związku z tym zwraca się z uprzejmą prosbą o przychylność i współpracę z ankieterami. 


 

Tagi