"MAŁOPOLSKA TO JEST TO" PODSUMOWANIE PROJEKTU

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” pod koniec 2016 roku zakończyło realizację projektu pn. „Małopolska to jest to!”. Projekt był częścią zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2016 roku pn. „Małopolska Gościnna”.

Jednym z zadań realizowanych w ramach w/w projektu było przygotowanie cyklu filmów promujących gminy z terenu powiatu limanowskiego tj. ich położenie, dziedzictwo kulturowe, regionalizm, rękodzieło oraz walory turystyczne i przyrodnicze terenu. W ramach projektu wykonano 8 filmów tematycznych, które przedstawiają: Twórców Ludowych, Koła Gospodyń Wiejskich, Cmentarze Wojenne, Muzea i Izby Regionalne,  Dwory i zabudowania dworskie, Szlak Architektury Drewnianej (dwie części) oraz Florę powiatu limanowskiego.

- Warto podkreślić, że filmy zostały nagrane przez odważnych, kreatywnych i młodych ludzi, mieszkańców powiatu limanowskiego, którzy posiadają nowatorską wizję promocji regionu i w sposób twórczy przedstawili walory tego terenu – mówi Iwona Kuzak – Skarbnik Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

W ramach projektu opracowano i wykonano również interaktywną mapę atrakcji turystycznych, która znajduje się pod adresem www.imaloposka.pl. Przygotowana w ramach projektu interaktywna mapa miejsc i zabytków pozwoli na zainteresowanie szerokiej grupy odbiorców. Z pewnością jest elementem łączącym różne formy promocji w jedną spójną ofertę dla całego regionu. Zostały na niej umieszczone w/w filmy oraz zdjęcia wraz z informacjami (w języku polskim i angielskim) na temat najciekawszych miejsc w regionie.

Podsumowaniem całego projektu było zaprojektowanie oraz wykonanie kalendarzy ściennych na rok 2017, które zawierają najpiękniejsze i najbardziej atrakcyjne fotografie wykonane podczas pobytu na terenie danej gminy i nagrywania filmu. Dzięki temu kalendarze stały się ciekawą wizytówką i doskonałą formą promocji całego regionu.
Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału turystycznego oraz atrakcyjności regionu – w tym przypadku powiatu limanowskiego i gmin wchodzących w jego skład. Dzięki tejże inicjatywie z pewnością zwiększyła się konkurencyjność regionu, co przyczyniło się do wzmocnienia pozycji powiatu limanowskiego, a co za tym idzie województwa małopolskiego na turystycznej mapie kraju.

- Wszystkich mieszkańców powiatu limanowskiego zachęcamy do obejrzenia wykonanych filmów oraz do zaglądania na interaktywną mapę atrakcji turystycznych. Wierzymy, że zarówno filmy, jak i mapa przypadną wszystkim do gustu i do ich obejrzenia wrócicie Państwo jeszcze nie raz – mówi Skarbnik Stowarzyszenia.
 

Linki do filmu:

Bieżące informacje na temat działalności Stowarzyszenia ,,Razem dla Regionu” można uzyskać na stronie internetowej www.rdr.ilimanowa.pl oraz fanpage na Facebooku www.facebook.com/Stowarzyszenie.Razem.dla.Regionu. 

Tagi