„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” W GMINE SŁOPNICE

Od 14 stycznia 2017  roku ruszyła kolejna edycja pozaszkolnych zajęć nauki narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słopnice.  Zajęcia te już po raz kolejny  realizowane są przez naszą gminę w ramach małopolskiego programu "Jeżdżę z głową".

Od 14 stycznia 2017 r. rozpoczęły się  pozaszkolne zajęcia nauki biegów na nartach  realizowane w ramach programu "Jeżdżę z głową"  zadanie: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.  Projekt realizowany jest   przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego i obejmuje on łącznie  50 uczniów klas III-IV  z Zespołu Placówek Oświatowych, Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej Nr 4 w Słopnicach. Uczniowie wezmą udział w 6 wyjazdach  na zajęcia sportowe, które realizowane są na trasie narciarstwa biegowego „Mogielica". Lekcje nauki prowadzą instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje do nauki na nartach biegowych.
Celem programu
jest podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, nabycie podstawowych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy i biegów na nartach oraz profilaktyka wad postawy, zapoznanie ucznia z zasadami bezpieczeństwa na trasach narciarskich, rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu, rozwijanie społecznych zachowań, zdyscyplinowanie i systematyczność.

Całkowita wartość projektu wynosi 12 000,00 zł. Województwo Małopolskiego przyznało naszej gminie dofinansowanie w kwocie 4 300,00 zł, pozostałe środki w kwocie 500,00 zł pokrywają rodzice, a środki z budżetu Gminy Słopnice wynoszą 7700,00 zł.

Do kosztów projektu zalicza się:
transport, kurs nauki prowadzony przez instruktora i sprawowanie opieki oraz ubezpieczenie uczestników zajęć.

Tagi