ZOSTAW 1% DLA ORGANIZACJI

Trwa okres składania rocznych zeznań podatkowych (PIT). Do 2 maja 2017 r., wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy do wsparcia „swoich” i przekazania go organizacjom ze Słopnic.

Przyłączając się do małopolskiej kampanii „1 % w Małopolsce” zachęcamy do przeznaczenia jednego procenta swoich dochodów na rzecz naszych lokalnych organizacji działających w Małopolsce, a przede wszystkim w Słopnicach.

Poprzez odpis 1% wszyscy przyczyniamy się do wsparcia organizacji pożytku publicznego, prężnie działających na terenie Małopolski, w tym także w Słopnicach. Nie sposób wymienić wszystkich obszarów, w których podejmują działalność – od charytatywnej, przez ochronę zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, sport, po kulturę. Rozwijają zainteresowania dzieci i młodzieży, inicjują ważne wydarzenia i działania oraz promują naszą miejscowość. Robią to bezinteresownie i z wielką pasją. Obecnie na terenie Słopnic działa ponad 20 organizacji pozarządowych, głównie w formie stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni. Zachęcamy do wsparcia ich działalności.

Wykaz organizacji pożytku publicznego ze Słopnic uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn zm.)     

Lp.

NR KR

NAZWA

1

0000391354

FUNDACJA KTO KULTURA - TROSKA -OTWARTOŚĆ

2

0000412638

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ BIAŁYCH GÓRALI W SŁOPNICACH

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html)

Pamiętajmy, że Organizacje Pożytku Publicznego działają dla dobra wszystkich mieszkańców, stanowią nasz wspólny kapitał, działają, pokazując jak sami możemy pomagać innym i sobie, tutaj - w Słopnicach. Ważne byśmy dostrzegali ich nieocenione zaangażowanie, pracę oraz obecność. Możemy to zrobić przekazując im 1%.

 

WIĘCEJ NA TEMAT KAMPANI „ZOSTAW 1 % W MAŁOPOLSCE”  

 

 

Tagi