ŚWIĄTECZNA SESJA RADY GMINY

Dwudzieste ósme i zarazem ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Gminy Słopnice miało charakter świąteczny, ale zapadły na nim także ważne decyzje związane z finansami na 2018 rok. Zaproszeni na sesję goście wysłuchali sprawozdania z działalności samorządu za 2017 rok oraz poznali założenia nowego budżetu Gminy Słopnice.

Na ostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Słopnice zebrało się liczne grono zaproszonych gości, którzy współuczestniczyli  w życiu Gminy Słopnice i współtworzyli  jej obraz  w okresie mijającego roku.  Wśród nich byli radni, proboszczowie parafii, radni powiatowi, sołtysi i członkowie rad sołeckich, władze organizacji, stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Gminy,  zespołów regionalnych, służby medyczne, młodzi sportowcy, dyrektorzy szkół, rady rodziców placówek oświatowych oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy Słopnice.
W  pierwszej części obrad jednogłośnie zapadły uchwały ustalające przyszłoroczny stan dochodów i wydatków Gminy Słopnice. Nowy budżet to 31,7 mln po stronie dochodów i  ponad 33 mln zł wydatków. Prognozowany deficyt zostanie pokryty z preferencyjnego kredytu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki (zaciągniętego na realizację kanalizacji i umarzalnego w wysokości min. 40 %). Środki zabezpieczone na kontynuację inwestycji gminnych  to 4,6 mln zł. W 2018 roku samorząd zamierza kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej - tj. ok 15 km sieci i 140 przyłączy po Stronie Szlacheckiej Słopnic (od os. Więcki do osiedla Dziołówka), budowę tras rowerowych, w ramach których zostaną wyremontowane m.in. drogi Leśniówka - Folwark, Dzielec, Kuźle, parking nieopodal kościoła parafialnego w Słopnicach Górnych, ponadto modernizację kolejnych dróg gminnych i osiedlowych, zakup wozu strażackiego, budowę placu zabaw przy szkole na Granicach, siłowni zewnętrznej przy skateparku i chodnika Zapotocze - Zamieście. Nowy budżet przygotowany jest również na sięgnięcie po zewnętrzne źródła finansowania lokalnych inwestycji. Dobre wskaźniki  i stabilna kondycja finansów gminy Słopnice gwarantuje pokrycie wymaganego wkładu własnego w sytuacji pojawienia się programów  wspierających realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji. Potwierdziła to również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie opiniując projekt podjętych uchwał jak i możliwość sfinansowania planowanego deficytu.
Po uchwaleniu nowego budżetu, wójt gminy Adam Sołtys złożył sprawozdanie z działalności samorządu za 2017 rok. W podsumowaniu znalazł się wykaz zrealizowanych inwestycji gminnych. Główne inwestycje 2017 roku to: gruntowny remont dróg Pogorzelisko-Podwesoła i Folwark Górny, remont mostu, kolejny odcinek chodnika i oświetlenia ulicznego w Słopnicach Górnych,  remonty szkół podstawowych, szeroki zakres prac w zakresie utwardzania nawierzchni drogowych i w zakresie odwodnienia dróg. W sprawozdaniu znalazła się też duża  inwestycja wykonana w Słopnicach przez Powiat Limanowski tj. remont 3 mostów, nową nawierzchnię asfaltową w centrach Słopnic oraz przebudowa chodników. Sumując inwestycje własne samorządu to kwota  3,2 mln zł, a doliczając do tego środki zainwestowane w Słopnicach przez Powiat Limanowski daje to łącznie kwotę 8,3 mln zł przeznaczoną na rozwój infrastruktury Gminy Słopnice w 2017 roku.
Po inwestycjach przyszła pora na podsumowanie najważniejszych wydarzeń kulturalnych, turystycznych i sportowych, które przeżywaliśmy w mijającym roku. Spotkania z seniorami, koncerty kolęd, pikinik i biegi narciarskie, Dzień Dziecka, festyny, rekonstrukcje historyczne, Dożynki, rajdy historyczne i turystyczne, gala laureatów konkursów, Dzień Edukacji czy jubileusze, to jedne z głównych wydarzeń, które były udziałem gminy Słopnice w 2017 roku.  Na zakończenie została zaprezentowana działalność stowarzyszeń, organizacji i fundacji działających w gminie Słopnice. Sprawozdanie z działalności samorządu wójt Adam Sołtys zakończył podziękowaniem, kierując je do wszystkich, którzy zaangażowali się w rozwój i życie gminy Słopnice. Świąteczna sesja zakończyła się wystąpieniem gości.

Szczegóły zawarte w sprawozdaniu znajdują się w załącznikach

GALERIA