STATYSTYCZNE PODSUMOWANIE ROKU 2017

Na początku nowego 2018 roku chcemy podzielić się z Państwem danymi podsumowującymi dwanaście miesięcy 2017 pod kątem tego, co działo się w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego. Ilu mieszkańców liczy gmina Słopnice? Ile zamieszkuje w Słopnicach mężczyzn, a ile kobiet? Jakie imiona najczęściej nadawano noworodkom? Te i inne odpowiedzi znajdują się w informacji Kierownika USC w Słopnicach - Zofii Mózek.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. gmina Słopnice liczyła  6729 mieszkańców. Słopnice zamieszkuje 3407 mężczyzn i 3322 kobiety. W gminie Słopnice żyje 1985 osób w wieku do 18 roku życia ( tj. blisko 1/3 ogólnej liczby mieszkańców) .  W minionym roku związek małżeński zawarło 95 osób ze Słopnic. W 2017 roku na świat przyszło 101 dzieci (zarejestrowanych do dnia 29 grudnia), a zmarło 35 osób.

Najpopularniejszym imieniem nadanym przez rodziców nowo narodzonym chłopcom był Filip. Jeśli chodzi o dziewczynki, to świeżo upieczeni rodzice najczęściej wybierali imiona: Julia (podobnie jak w dwóch poprzednich latach), Martyna, Liliana i Wiktoria.