KOMUNIKAT LEKARZA WETERYNARII


INFORMACJA
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 885) informuje o konieczności zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny.
Ponadto przypomina, że powstające przy uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 (SRM) powinny być przekazane do zbiornicy lub zakładu utylizacyjnego kategorii 1.
Ponadto informuję, że przy składaniu powiadomienia o zamiarze dokonania uboju na terenie gospodarstwa cieląt, owiec i kóz będą wydawane bezpłatnie oznakowane czarne worki do przechowywania SRM.
W przypadku uboju trzody chlewnej należy pamiętać, ze nie oczyszczony przewód pokarmowy powinien zostać przekazany do zakładu utylizacyjnego. W przypadku oczyszczenia przewodu pokarmowego treść jelit może służyć jako nawóz, natomiast wyczyszczone jelita stają się środkiem spożywczym i mogą być wykorzystane do produkcji żywności. Prawidłowość zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstających w trakcie uboju zwierząt na własne potrzeby w gospodarstwie będzie kontrolowana przez inspekcję weterynaryjną.
 
Najbliższe zakłady uprawnione do odbioru materiału szczególnego ryzyka to:

  1. SARIA Małopolska Spółka z o.o., Oddział w Wielkanocy, 32-075 Gołcza, tel. 12 387 30 60, 691-991-517.
  2. FARMUTIL H.S. Spółka z o.o., Punkt Zgłoszeń i zbiórki – ul. Nadwiślańska 44, 32 600 Oświęcim, tel. 33 847-45-51.
     

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Limanowej (ul. Bronisława Czecha 6) – tel. 18 337-17-61, 696 065 146, e-mail; piwlim@poczta.onet.pl
 

 

Tagi