"PO ZDROWIE PŁYWAJĄC"

"Umiem pływać” to program nauki pływania skierowany do uczniów szkół podstawowych. Realizowany w jego ramach, gminny projekt pn. "Po zdrowie pływająć" rozpoczął się 6 marca br. i trwać będzie do 31 maja br. W programie udział bierze 120 dzieci z klas drugich i trzecich szkół podstawowych naszej gminy.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Gminie Słopnice dofinansowanie na realizację zajęć powszwechnej nauki pływania dla klas II i III szkół podstawowych.

Pozaszkolne zajęcia z nauki pływania rozpoczęły się 6 marca i trwać będą do 31 maja 2017 roku. Łącznie w projekcie  udział bieże 120 dzieci z klas II i III szkół podstawowych naszej gminy. Do głównych założeń projektu należą: upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci, nabycie podstawowych umiejętności pływania, przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Projekt realizowany jest na krytej pływalni w Limanowej. Lekcje nauki pływania prowadzą instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Dla każdego ucznia przewidziano 10 wyjazdów na basen, z których każdy trwa 2 godziny lekcyjne. Uczestnicy stopniowo będą nabywać nowe umiejętności pływania. Każdy stopień będzie zakończony odpowiednim sprawdzianem przeprowadzonym przez instruktora.

Całkowity koszt finansowy zadania wynosi 38 000,00 zł. Ministerstwo Sportu i Turystki przyznało naszej gminie dofinansowanie w kwocie 19 000,00 zł, tj. 50% . Do kosztów projektu zalicza się: transport, wynajem pływalni i potrzebnego sprzętu, opiekę instruktora i opiekuna oraz ubezpieczenie uczestników zajęć.

 

Tagi