W KWIETNIU WYWÓZ ŚMIECI WIELKOGABARYTOWYCH

Uprzejmie przypominamy, że w kwietniu, w ramach wywozu odpadów komunalnych z gminy Słopnice, zbierane będę również odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci. Wywóz odbywał się będzie w dni odbioru odpadów ogólnych.

Wywóz odpadów wielkogabarytowych np. mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tzw. elektrośmieci) czyli; lodówek, pralek, telewizorów, komputerów itp. - odbywał się będzie w dni wywozu odpadów ogólnych:

  1.  tj. pierwszy i trzeci poniedziałek ( tj. 3 i 18 kwietnia) - dla Rejonu I (od Zamieścia do Putówki, Granic i Zaświercza),
  2. drugi i czwarty poniedziałek ( tj. 10 i 24 kwietnia) - dla Rejonu II (od Putówki do Zalesia, Podmogielicy i Miłkowskiego)

Uwaga! 17 kwietnia przypada Poniedziałek Wielkanocny, dlatego śmieci będą wywożone w dniu następnym czyli we wtorek 18 kwietnia.
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony można również we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy budynku oczyszczalni ścieków w Słopnicach. Punkt czynny od poniedziałku do soboty, w godz. 10:00 – 18:00.


Tagi