OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE


Wójt Gminy Słopnice informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słopnicach w dniu 06 kwietnia 2017 roku wywieszono na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Słopnice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony.

                                                                                                  (-) Adam Sołtys

                                                                                               Wójt Gminy Słopnice

Tagi