ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ

Fundacja KTO Kultura – Troska Otwartość wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słopnicach zaprasza rodziny osób starczych/obłożnie chorych do współpracy oferując bezpłatne doradztwo i instruktaż pielęgnacyjny przeprowadzony w domu podopiecznego.

„Organizacja opieki nad osobą zależną – rozwój usług doradczych”.

 

Fundacja KTO Kultura – Troska Otwartość wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słopnicach (partnerem projektu)zaprasza rodziny osób starczych/obłożnie chorych do współpracy:

Oferujemy bezpłatne doradztwo i instruktaż pielęgnacyjny przeprowadzony w domu podopiecznego

(w okresie luty-kwiecień 2018)

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy mogą zgłaszać się do kierownika GOPS w Słopnicach tel. 18 3347433 lub do Prezesa Fundacji KTO tel. 515 555 146

 

Oferta kierowana jest do rodzin i opiekunów osób starszych i obłożnie chorych, które coraz częściej stają przed problemem konieczności szybkiej organizacji opieki nad osobą starszą niesamodzielną, obłożnie chorą w domu np. po wypisie ze szpitala. Członek rodziny dotąd samodzielny w czynnościach samoobsługowych, funkcjonujący przy niewielkim lub okresowym wsparciu rodziny, nagle doznaje np. wylewu, zawału i po krótkim pobycie w szpitalu zachodzi konieczność zorganizowania szybkiej całodobowej opieki w warunkach domowych.

Oferujemy doradztwo i pomoc rodzinie w organizacji opieki, przeorganizowaniu przestrzeni domowej, nauczeniu rodziny czynności pielęgnacyjnych, korzystaniu z usprawnień i wsparcia środowiskowego.

____________________________________________

Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.