WYNIK KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM SŁOPNIC

Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie „Koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Słopnice”.

Przypomnijmy, że przedmiotem konkursu było wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedstawiającej  sposób zagospodarowania przestrzeni w centrum Słopnic bezpośrednio w sąsiedztwie potoku „Słopniczanka” pomiędzy budynkiem zabytkowego kościoła a budynkiem urzędu gminy.  Nagrodzone koncepcje będą wykorzystane przy opracowaniu projektu budowlanego.

Zwycięzcy konkursu zostali wyłonieni przez powołaną przez Wójta Gminy komisję konkursową.

 

Nagrody w konkursie:

- pierwsza nagroda - 3 tys. zł.,

- druga nagroda  – 2 tys. zł.,

- trzecia nagroda - 1 tys. zł.

 

Pierwsze miejsce zdobyła praca:

Nazwa opracowania: Polisensoryczny Park Wrażeń w Słopnicach

Autor: Zespół projektowy: Justyna Szewczyk - architekt, mgr inż. Krzysztof Pietrzak

 

Drugie miejsce zdobyła praca:

Nazwa opracowania: Centrum Sportu Słopnice

Autor: mgr inż. architekt Patryk Król

 

Trzecie miejsce zdobyła praca:

Nazwa opracowania: Koncepcja kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Słopnice

Autor: mgr inż.arch. Joanna Ryś.