"JESTEŚMY NA FALI" - LEKCJE PŁYWANIA

Z dniem 1 marca br., po raz kolejny dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy rozpoczęły naukę pływania. Zajęcia pn. "Jesteśmy na fali" prowadzone są w ramach ministerialnego projektu "Umiem pływać".

Ministerstwo Sportu i Turystyki  kolejny już raz przyznało Gminie Słopnice dofinansowanie na realizację zajęć powszechnej nauki pływania dla najmłodszych uczniów klas od I do III szkół podstawowych.


Pozaszkolne zajęcia z nauki pływania rozpoczęły się 1 marca i trwać będą do 30 maja 2018 roku. Łącznie w projekcie bierze udział 90 dzieci szkół podstawowych naszej gminy. Do głównych założeń projektu należą: upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci, nabycie podstawowych umiejętności pływania, przeciwdziałanie i korygowanie wad postawy oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.


Projekt realizowany jest na krytej pływalni w Limanowej. Lekcje nauki pływania prowadzą instruktorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje. Dla każdego ucznia przewidziano 10 wyjazdów na basen, z których każdy trwa 2 godziny lekcyjne. Uczestnicy stopniowo będą nabywać nowe umiejętności pływania. Każdy stopień będzie zakończony odpowiednim sprawdzianem przeprowadzonym przez instruktora.


Całkowity koszt finansowy zadania wynosi 29 400,00 zł. Ministerstwo Sportu i Turystki przyznało naszej gminie dofinansowanie w kwocie 14 700,00 zł co stanowi  50% całości zadania. Druga część zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Słopnice. Do kosztów projektu zalicza się: transport, wynajem pływalni i potrzebnego sprzętu, opiekę instruktora i opiekuna oraz ubezpieczenie uczestników zajęć.
 

 

Tagi