,,NA NARTACH PO ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ’’

Uczniowski Klub Sportowy Iskra Gimnazjum w Słopnicach od 2 stycznia do 30 marca br. realizował w ramach ministerialnego programu Upowszechnianie Sportów Zimowych projekt pn. ”Na nartach po zdrowie i sprawność fizyczną”.

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Słopnice po raz kolejny miały możliwość  zdobywania i doskonalenia swoich umiejętności jazdy na nartach biegowych. UKS Iskra Gimnazjum w Słopnicach realizował projekt ukierunkowany na rozwój i upowszechnianie  narciarstwa biegowe. Zajęcia były prowadzone  od 2 stycznia 2018 roku do 30 marca 2018 roku. W tegorocznej edycji programu udział wzięło 75 dzieci w tym 15 z klas gimnazjalnych oraz 45 z klas  szkół podstawowych z terenu Gminy Słopnice.

 

Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów narciarstwa biegowego w pięciu grupach 15 osobowych utworzonych w zależności od wieku, stopnia umiejętności i zaawansowania. Zajęcia odbywały się na trasach biegowych Mogielica przy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego na Zalesiu oraz na terenach przyszkolnych. Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych były prowadzone zajęcia alternatywne na halach sportowych.

 

Głównym celem projektu było dbanie o kondycje młodego pokolenia poprzez zajęcia prowadzone na świeżym powietrzu w kontakcie z przyrodą. Promowanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości. Powszechna i nieodpłatna możliwość uczestnictwa w zajęciach z narciarstwa biegowego dzieci z terenu Gminy Słopnice. Wypracowywanie  nawyków zdrowego stylu życia poprzez rekreacyjne uprawianie sportu zimą.

 

Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem  wśród dzieci i młodzieży, były doskonałą rozrywką oraz kolejną ciekawą formą spędzania wolnego czasu.

 

Projekt był realizowany w ramach zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Środki na realizację projektu pochodziły  z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystykiw wysokości 18 000,00 zł oraz budżetu Gminy Słopnice 5 500 zł. stanowiące wkład własny.

 

Tagi

GALERIA