INFORMACJA!!!

Uprzejmie przypomina się, że odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz odpady budowlane odbierane na terenie Gminy Słopnice są tylko i wyłącznie w miesiącach: kwiecień i październik.

Odpady wielkogabarytowe to odpady powstające w gospodarstwie domowym, które ze względu na rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych workach na śmieci (np. stare meble).

 

W pozostałe miesiące odpady komunalne odbierane są tylko i wyłącznie w workach (lub pojemnikach).

 

W trosce o utrzymanie czystości i porządku w gminie prosi się o niewystawianie tych odpadów w miesiącach w których są nieodbierane.

 

Odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  oraz odpady budowlane można przez cały rok samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy gminnej oczyszczalni ścieków w Słopnicach.

Tagi