NOWI DYREKTORZY

W czasie spotkania z dyrektorami szkół z terenu gminy Słopnice nastąpiło wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektorskich na kolejną kadencję. Spotkanie odbyło się we wtorek, 15 maja br. w Urzędzie Gminy. Nominację na funkcję dyrektora odebrały trzy osoby. Jedna z nich będzie pełnić tę funkcję po raz pierwszy.

Wszyscy dyrektorzy zostali wyłonieni w drodze konkursów. Na kolejną pięcioletnią kadencję stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 pod Mogielicą zostało powierzone Małgorzacie Sułkowskiej (dotychczasowej dyrektor). Także przez okres kolejnych pięciu lat funkcję dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach Górnych sprawować będzie jej dotychczasowy kierownik - Marek Mrózek. Po raz pierwszy funkcję dyrektora szkoły objął Mieczysław Tokarczyk, który od 1 września 2018 r. będzie nadzorował działanie samodzielnej Szkoły Podstawowej Nr 3 na Granicach, która powstała na skutek przekształcenia  dotychczasowej Szkoły Filialnej Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach.

Wręczając nominację wójt Adam Sołtys życzył dyrektorom udanych inicjatyw i trafnych decyzji w zarządzaniu oraz owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami oraz organem prowadzącym. Gratulacje przekazali również Maria Nowak Sekretarz Gminy i Jan Więcek Skarbnik Gminy Słopnice.
Innym celem spotkania było omówione projektów organizacyjnych szkół na nowy rok szkolny 2018/2019, najbliższe wydarzenia związane z działalnością szkół oraz zakończeniem roku szkolnego, jak również współudział środowisk szkolnych w organizacji imprez kulturalnych i sportowych nadchodzących tygodni.

GALERIA