JEDNOSTKA OSP SŁOPNICE GÓRNE DOŁĄCZYŁA DO KSRG

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostka OSP Słopnice Górne została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To bardzo dobra wiadomość również dla mieszkańców Słopnic, ponieważ OSP będzie częściej angażowana do zdarzeń na terenie nie tylko gminy, ale również sąsiednich miejscowości powiatu.

Oficjalna decyzja w tej sprawie została przekazana na ręce Prezesa OSP Słopnice Górne dh. Józefa Curzydło przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej bryg. mgr inż. Tomasza Pawlika, podczas obchodów Powiatowego Dnia Strażaka 18 maja 2018 r.

Uzyskanie decyzji w sprawie włączenia jednostki OSP do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego możliwe było pod warunkiem spełnienia określonych wymagań z zakresu wyszkolenia strażaków jak i wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczo – gaśniczy.  Nasza jednostka systematycznie podnosiła swoje standardy w zakresie wyposażenia jak i przygotowania ochotników do akcji ratowniczo-gaśniczych. Ostatecznie, we wrześniu 2017 roku podpisano porozumienie pomiędzy Komendą Powiatową PSP w Limanowej a Gminą Słopnice i OSP Słopnice Górne potwierdzające gotowość operacyjną (w tym siły i środki przewidziane do wykorzystywania w systemie) do włączenia do KSRG.

Jednostka OSP Słopnice Górne funkcjonuje od 1979 roku. Obecnie tworzy ją trzydziestu czynnych strażaków ochotników, w tym dwudziestu odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych strażaków ratowników mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczych. Posiada swoją siedzibę. Na wyposażeniu jednostki znajduje się m. in. średni samochód ratowniczo-gaśniczy, hydrauliczny sprzęt do ratownictwa drogowego, motopompy ( w tym motopompy szlamowe), pilarki, system łączności powiadamiania i alarmowania.

Druhowie aktywnie uczestniczą w życiu parafii i gminy. OSP Słopnice Górne jest drugą jednostką z terenu gminy włączoną do KSRG.

 

GALERIA