NAGRODY DLA NASZYCH ZESPOŁÓW W PODEGRODZIU

Czterodniowy 36. Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych w Podegrodziu dobiegł końca. W tegorocznych konkursowych zmaganiach „Druzbacki” uczestniczyły nasze dwa zespoły regionalne Słopnicki Zbyrcok oraz Słopniczanie. Ich występy zostały wysoko ocenione przez jury i przysporzyły zespołom kolejnych nagród.

Organizatorem imprezy jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Stowarzyszenie Lachów Podegrodzkich w Podegrodziu. Impreza odbywała się w dniach 17─20 maja 2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Tegoroczna, 36 już edycja tego najstarszego przeglądu zespołów w zgromadziła rekordową liczbę uczestników. Wykonawcy pochodzili z siedmiu powiatów (dębickiego, gorlickiego, jasielskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, suskiego) z województw małopolskiego i podkarpackiego, w tym: 32 muzyki (kapele), 44 instrumentalistów, 42 grupy śpiewacze, 32 śpiewaków, 4 mistrzów z uczniami, 9 drużbów weselnych i 1 starostę weselnego. Łącznie konkurs składał się z 164 prezentacji.
A tak prezentują się wyniki naszych zespołów:
•    konkurs muzyk ludowych  - II miejsce Słopnicki Zbyrcok ( przyznano 4 równorzędne II miejsca), wyróżnienie dla zespołu „Słopniczanie”
•    konkurs grup śpiewaczych w kategorii dorosłych – wyróżnienie dla Słopnickiego Zbyrcoka
•    konkurs drużbów oraz mowy starosty weselnego - I miejsca dla Józefa Wójtowicza i Mariana Janika z zespołu Słopniczanie ( przyznano 3 równorzędne I miejsca).

Gratulujemy!


DRUZBACKA to najstarszy i o największym zasięgu przegląd w regionie, który od wielu lat cieszy się ogromną popularnością. Jego początki sięgają roku 1980. „Podstawowym założeniem programowym konkursu było i jest ratowanie ludowej tradycji muzycznej (…) z zachowaniem wszystkich tradycyjnych cech stylistycznych w muzyce, śpiewie…". Jest przeglądem dorobku ludowego muzykowania, śpiewu (solowego i zespołowego), popisu drużbów weselnych z regionów: Lachów, Zagórzan, Pogórzan, Górali Łącko - Kamienickich, Rytersko - Piwniczańskich, Babiogórskich, Kliszczaków i Łemków. Impreza kiedyś „wędrująca” a od 1998 roku organizowana jest w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu ciesząc się dużym powodzeniem. Celem imprezy jest ożywienie poprzez przekaz sceniczny różnorodnych form tradycyjnego muzykowania, przybliżenie młodemu pokoleniu etnograficznej prawdy o realiach autentycznej kultury ludowej, popularyzacja twórczości artystycznej związanej z aktywnym uczestnictwem, stworzenie możliwości niekonwencjonalnego spędzania wolnego czasu dla szerokiej grupy odbiorców, budowanie pokoleniowych i regionalnych więzi.

Szczegółowy protokół z konkursu jest dostępny tutaj.
 

Tagi

GALERIA