GMINA SŁOPNICE PRZYJAZNA EKONOMII SPOŁECZNEJ

W dniu 7 czerwca 2018 r. r. w Operze Krakowskiej podczas uroczystej gali poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji Konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”, organizowanego już po raz ósmy przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Kapituła nagrodziła dwa samorządy, w tym Gminę Słopnice.

Samorząd Gminy Słopnice został uhonorowany tytułem „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”. Kapituła nagrodziła Gminę Słopnice za konsekwencję w angażowaniu podmiotów ekonomii społecznej w realizację ważnych społecznie zadań w zakresie opieki nad dziećmi i osobami starszymi oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Nagrodę odebrał wójt Adam Sołtys.

Drugi z wyróżnionych samorządów była Gmina Iwanowice (powiat krakowski), która została  wyróżniona za podejmowanie nowych inicjatyw w zakresie rozwoju lokalnej społeczności.

Warto przypomnieć, że w poprzednich edycjach konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”, trzykrotne wyróżnienie otrzymała także Spółdzielnia Socjalna „Okno na świat” ze Słopnic. W tym roku nasza spółdzielnia ubiegała się o nagrodę publiczności.

W tym roku nagrodę główną Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2018,  otrzymała Beskidzka Spółdzielnia Socjalna.

 

Tegoroczny konkurs odbywa się w ramach ogólnoeuropejskiego pilotażu pn. „Europejskie Regiony Ekonomii Społecznej 2018”. Patronem konkursu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

_________________________________________________

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej to coroczne wydarzenie nagradzające najlepsze firmy społeczne z województwa małopolskiego. Ideą konkursu jest kreowanie dobrego klimatu wokół sektora ekonomii społecznej oraz budowanie prestiżu przedsiębiorstw społecznych. Od 2011 r. w tym plebiscycie nagradzane są firmy, które dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych. Prezentowane są także sprzyjające ekonomii społecznej jednostki samorządu terytorialnego oraz biznes. Kapitułę Konkursu tworzą eksperci z zakresu ekonomii społecznej, przedstawiciele instytucji i środowisk działających na rzecz ekonomii społecznej oraz zwycięzcy konkursu z roku ubiegłego.

 

GALERIA