Wiadomości

Poniedziałek, 11 czerwca 2018

ZAKOŃCZONO KOLEJNY ETAP KANALIZACJI

Umowa na realizację zadania została podpisana w ubiegłym roku, a prace realizowane przez firmę Hydrotech Plus odbywały się na przełomie zimy i wiosny. Najszerszy zakres robót został wykonany w osiedlu Folwark Dolny, w bliskim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. W tym przypadku zbudowano nowe linie sieci kanalizacji, które przede wszystkim stanowią przyłącz nowych budynków mieszkalnych. Identyczne prace wykonano w osiedlach: Zapotocze, Sroki, Liski, Za Miedzą, Ryże, Karczówka i Putówka. Do sieci zostały też włączone całe osiedla: Czajnówka, Jachymówka, Pachutówka i Mastalerze.

Reasumując, kolejny zrealizowany etap kanalizacji sanitarnej to łącznie 3,8 km sieci kanalizacyjnej w 12 osiedlach, który pozwoli na włączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej 51 budynków. Koszt inwestycji to 728 tys. zł i w całości został sfinansowany ze środków własnych samorządu.

Na tych pracach nie kończy się tegoroczny zakres prac mających na celu skanalizowania kolejnej części miejscowości. Już w tym tygodniu rozpocznie się realizacja sieci kanalizacyjnej po stronie Słopnic Szlacheckich w osiedlach Więcki, Talaski, Miłkowskie, Kulpówka oraz Dzioł nad Miłkowskim. Natomiast na przyszły rok zaplanowano budowę sieci kanalizacyjnej w osiedlach Garncarzówka, Kowalówka, Rola, Zagroda, Konickie, Podstaw, Folwark Górny, Dziołówka oraz Piaski. Koszt całego zadania liczącego ponad 15 km sieci kanalizacyjnej, to 3,5 mln zł.