INFORMACJA!

Gmina Słopnice informuję, że w niedługim czasie planuje przystąpić do wymiany wiat przystankowych na terenie Słopnic. Wszystkie dotychczasowe drewniane wiaty zostaną zastąpione metalowymi (systemowymi) konstrukcjami.

 

W związku z powyższym istnieje konieczność niezwłocznego usunięcia dotychczasowych wiat. Osoby zainteresowane nieodpłatnym ich usunięciem w zamian za pozyskanie materiału z rozbiórki, prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy:

- Józef Wikar – tel. 33 47 423, 

- Tadeusz Więcek – tel. 33 47 427.

Tagi