Wiadomości

Piątek, 6 lipca 2018

INFORMACJA!

 

W związku z powyższym istnieje konieczność niezwłocznego usunięcia dotychczasowych wiat. Osoby zainteresowane nieodpłatnym ich usunięciem w zamian za pozyskanie materiału z rozbiórki, prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy:

- Józef Wikar – tel. 33 47 423, 

- Tadeusz Więcek – tel. 33 47 427.