NOWY PLAC ZABAW JUŻ OTWARTY

Gmina Słopnice wzbogaciła się o nowy obiekt rekreacyjny, który został ulokowany przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Słopnicach, w sołectwie Granice. Inwestycja została już zakończona oraz udostępniona dla dzieci, które mogą korzystać z nowo powstałego placu zabaw także przez kolejne dni wakacji.

Nowy plac zabaw to już piąte miejsce na terenie gminy Słopnice przeznaczone dla spędzania wolnego czasu przez najmłodszych, a czwarte utworzone przy szkole. Obiekt wchodzi w skład przyszkolnej infrastruktury i razem z kompleksem boisk sportowych stanowi element zagospodarowania placu szkoły na Granicach ( która od września będzie stanowić samodzielną placówką oświatową).

Na placu zamontowano cztery urządzenia przeznaczone do zabawy dla dzieci, w tym huśtawki poziome, mini zjeżdżalnię i bujak sprężynowy. Prócz urządzeń do zabawy dla najmłodszych zostały wbudowane dwa urządzenia rekreacyjne stanowiące elementy siłowni zewnętrznej.
To również z myślą o osobach dorosłych, które aktywnie i w zdrowym stylu mogą spędzić czas poświęcony opiece nad dziećmi. Podłoże placu wykonane zostało z płytek amortyzujących upadek. W otoczeniu placu zamontowano ławki i kosze. W ramach prac remontowych urządzono tereny zieleni, chodniki z kostki brukowej oraz wymieniono ogrodzenie terenu frontowej strony szkoły.

Inwestycja kosztowała łącznie 130 000 zł. Na realizację zadania samorząd uzyskał dofinansowanie w wysokości 81 128 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

GALERIA