NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019

Łącznie 1116 uczniów rozpocznie nowy rok szkolny na terenie gminy Słopnice. W poniedziałek, 3 września br., uczniowie uroczyście rozpoczną pierwszy dzień roku szkolnego 2018/2019 i po raz pierwszy po wakacjach odwiedzą swoje szkoły.

W nowym roku szkolnym 2018/2019 na terenie gminy Słopnice naukę będzie kontynuowało w sumie 1116 uczniów: 806 uczniów szkół podstawowych (44 oddziały) oraz 310 przedszkolaków (w 14 oddziałach).

I tak, w Zespole Placówek Oświatowych naukę będzie kontynuowało 668 uczniów, w tym 363 uczniów szkoły podstawowej, 118 uczniów kontynuujących naukę w III klasie gimnazjum oraz 187 przedszkolaków. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach Górnych będzie liczyć 251 uczniów (13 oddziałów), czyli 185 uczniów w szkole podstawowej i 66 przedszkolaków. Najmniej liczną szkołą będzie Szkoła Podstawowa Nr 4 pod Mogielicą, do której będzie uczęszczało 77 uczniów – 65 uczniów szkoły podstawowej i 12 przedszkolaków. Z dniem 1 września rozpoczyna funkcjonowanie Szkoła Podstawowa Nr 3 na Granicach (która powstała poprzez przekształcenie dotychczasowej Szkoły Filialnej Zespołu Placówek Oświatowych).  W samodzielnej szkole podstawowej na Granicach będzie się uczyć łącznie 120 dzieci, w tym 75 uczniów szkoły podstawowej i 45 przedszkolaków.

Nazwa szkoły

Łączna liczba uczniów

Ilość oddziałów

Szkoła podstawowa

Przedszkole

Gimnazjum

Zespół Placówek Oświatowych

668

28

363

187

118

Zespół Szkoły Podstawowej
i Przedszkola

251

13

185

66

-----

Szkoła Podstawowa Nr 3

120

9

75

45

----

Szkoła Podstawowa Nr 4

77

8

65

12

----

Dzieci w wieku przedszkolnym tj. 3-6 lat, w liczbie 310 tworzą w sumie 14 oddziałów. W nowym roku szkolnym 2018/2019 przedszkola będą funkcjonować przy każdej szkole podstawowej. Najwięcej bo 8 oddziałów będzie funkcjonować w szkole w Słopnicach Dolnych, 3 oddziały w Słopnicach Górnych, 2 oddziały na Granicach i 1 oddział pod Mogielicą.

 

INWESTYCJE OŚWIATOWE

Aby zapewnić dogodne warunki do nauki, zabawy i sportu, obiekty szkolne poddano także modernizacji i remontom podczas wakacyjnej przerwy. Największe inwestycje zostały wykonane na obiektach sportowych szkoły pod Mogielicą. Całkowitą modernizację przeszło boisko sportowe, które zostało pokryte nową nawierzchnią poliuretanową. Remont boiska  o wymiarach  25x41 m kosztował 225 000 zł.  Samorząd na ten cel pozyskał dofinansowanie z programu „Małopolskie boiska” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w wysokości 47 % kosztów (tj. ponad 105 000 zł). Remont nawierzchni został przeprowadzony także na sąsiadującym z boiskiem placu zabaw.

Nowy plac zabaw z miejscem do rekreacji został wykonany przy szkole podstawowej na Granicach. Przypomnijmy, że w ramach prac prócz urządzeń do zabawy dla dzieci, zamontowano elementy siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem terenu placu zabaw. Koszt prac zamknął się w kwocie 130 000 zł. Na realizację tego zadania samorząd także uzyskał dofinansowanie w wysokości 81 128 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Drobne remonty zostały wykonane także w szkole w Słopnicach Górnych. Miały one głównie na celu utworzenie nowych sal lekcyjnych. Za kilka dni, przy szkole zostanie także udostępniona tzw. otwarta strefa aktywności, z urządzeniami do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Koszt zadania zamknie się w kwocie 95 000 zł. Na to zadanie samorząd otrzymał z kolei dofinansowanie z Ministerstwa Turystyki i Sportu w wysokości ponad 1/3 kosztów tj. 35 000 zł.  

 

W poniedziałek uczniowie wraz z rodzicami i pedagogami będą uczestniczyć w nabożeństwach, po których udadzą się na spotkanie z wychowawcami. A już od wtorku,  w pełni wypoczęci, rozpoczną naukę przedmiotów.

 

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół życzymy spokojnego i pomyślnego roku szkolnego, owocnej pracy i wielu sukcesów.

GALERIA