WYJAZD STUDYJNY ROLNIKÓW

Dziewiętnastoosobowa delegacja złożona z rolników i członkiń Koła Gospodyń Wiejskich ze Słopnic udała się 5 września br. na wyjazd szkoleniowy i integracyjny. Punktem docelowym był pobyt w Muszynie i Tyliczu.

Uczestnicy wyjazdu zamiast specjalnego szkolenia wymienili się własnymi doświadczeniami w prowadzeniu gospodarstw, uprawie przydomowych ogródków warzywnych oraz zagospodarowania i estetyzacji otoczenia swoich gospodarstw oraz zagród wiejskich. Drugim elementem wyjazdu była integracja i zwiedzanie atrakcji Muszyny i Tylicza.

Grupa ze Słopnic udała się na zwiedzanie jednej z najnowszych atrakcji turystycznych Muszyny -  Ogrodu Sensorycznego i Biblijnego. Pobyt na terenie obiektów w pełni zrelaksował uczestników wyjazdu. Na dopełnienie zwiedzonych obiektów wszyscy udali się do uzdrowiskowej części Zapopradzia  - alei Zdrojowej oraz podziwiali panoramę tych terenów z wieży widokowej. Druga część dnia upłynęła na pobycie w Tyliczu. Tu ks. Marian Stach – budowniczy kościoła i tylickiej Golgoty oprowadził grupę po Sanktuarium Matki Bożej Tylickiej  i ciekawie opowiedział o historii i zabytkach Tylicza.

- Wymiana doświadczeń  i wspólne rozmowy to najlepsza forma szkolenia – zgodnie uważają uczestnicy wyjazdu.  – Miło, że oprócz tematów szkolenia  można było się zrelaksować i wypocząć

-Wrześniowy wyjazd należał do naprawdę udanych – podsumowuje Irena Wielowska pracownik ODR z siedzibą w Słopnicach i współorganizatorka wyjazdu . – Cieszy fakt, że prócz spotkań w biurze mogliśmy pobyć kilka godzin w oderwaniu od obowiązków i codziennych prac w gospodarstwie.

 

Wyjazd został dofinansowany ze środków budżetu Gminy Słopnice.

 

                                                                                                             

Tagi