Wiadomości

Piątek, 28 września 2018

W PAŹDZIERNIKU ODBIERAMY ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Wywóz odbywa się w dni wywozu odpadów ogólnych:

- pierwszy i trzeci poniedziałek (tj. 1 i 15 października) - dla Rejonu I (od Zamieścia do Putówki, Granic  i Zaświercza),

- drugi i czwarty poniedziałek (tj. 8 i 22 października)  - dla Rejonu II (od Putówki do Zalesia, Podmogielicy i Miłkowskiego).

 

Zwracamy także uwagę, że poniedziałek 29 października br. jest piątym poniedziałkiem miesiąca października  i w tym dniu odpady nie będą odbierane!

 

Zwracamy się zatem z prośbą o terminowe wystawianie śmieci

 

Ponadto odpady te można dostarczać do punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy budynku oczyszczalni ścieków w Słopnicach. Punkt czynny od poniedziałku do soboty, w godz. 10:00 – 18:00.