Szanowni Mieszkańcy Słopnic, Drodzy Wyborcy!

Za nami już kolejne wybory samorządowe. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w dniu 21 października 2018 r. wzięli udział w wyborach. Obecność w lokalach wyborczych jest dowodem, że przyszłość naszej Gminy jest dla Was ważna.

Dziękuję członkom komisji wyborczych zaangażowanych w przygotowanie i organizację wyborów, dla których była to bardzo pracowita niedziela.

Dziękuję również za dobrą atmosferę, która towarzyszyła nam nie tylko w dniu wyborów, ale podczas całej pracy i przebiegu akcji wyborczych w naszej gminie. Z przyjemnością i radością obserwowałem w Słopnicach kampanię wyborczą, która była bardzo pozytywna; bez pomówień, kłamstw i oszczerstw.

Wybory to święto demokracji. Dziękuję za dokonany przez Państwa wybór i udzielone mi  poparcie. To bardzo wysoki wynik. Ponowny wybór na urząd Wójta Gminy Słopnice jest dla mnie  zaszczytem oraz zobowiązaniem do dalszej owocnej pracy dla naszego wspólnego dobra. Jako wójt będę gospodarzem wszystkich mieszkańców Słopnic!

Gratuluję również wyników głosowania wszystkim kandydatom ubiegającym się o mandat radnego. Jako wójt gminy ufam, że w przyszłości współpraca z Państwem będzie równie owocna. Zapraszam do współpracy!

 

                                                     Z wyrazami szacunku

                                                      Wójt Gminy Słopnic
                                                         Adam Sołtys

Tagi