WYJĄTKOWO ODBLASKOWY CZAS W SZKOLE „DWÓJCE”

Dla społeczności szkolnej Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach zawsze priorytetem profilaktyki było i jest bezpieczeństwo uczniów, czego dowodem są certyfikaty „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”, otrzymane dwukrotnie od Małopolskiej Policji w Krakowie. Kontynuując profilaktykę w tym zakresie, szkoła stara się o kolejny tytuł lidera.

Cała społeczność szkolna i lokalna bierze udział w wielu akcjach, konkursach i programach, związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Jednym z wielu działań jest udział w IX edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła zorganizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Honorowy Patronat akcji objął Małopolski Kurator Oświaty. Po raz kolejny szkoła przystąpiła do konkursu, realizując szereg działań promujących bezpieczeństwo. Na całość projektu złożyło się wiele ciekawych i nowatorskich działań m.in.

SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM
28 września gościliśmy w naszej szkole ratownika medycznego Rafała Bugajskiego. Głównym celem spotkania było przekazanie dzieciom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacji zagrożenia życia. Nasz szkoleniowiec wyjaśnił dzieciom na czym polega jego praca i zaprezentował używany przez siebie sprzęt. Podczas pogadanki dzieci dowiedziały się jak należy się zachować, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczyły się jak sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej, co zrobić w przypadku obrażeń, skaleczeń, zasłabnięć i złamań. Największą atrakcją były ćwiczenia praktyczne na fantomie. Ponadto uczniowie utrwalili znane im już numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasady bezpiecznej zabawy. Uczyły się jak należy rozmawiać przez telefon z dyspozytorem pogotowia. Były to niezwykłe warsztaty, które uwrażliwiły naszych podopiecznych na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz wzbogaciły uczniów w wiedzę i umiejętności, które mogą uratować czyjeś życie.

SPOTKANIE Z POLICJANTEM uczniów kl. I-III
W październiku (15.10.2018 r.) w szkole odbyło się spotkanie uczniów klas I-III z policjantem Komisariatu Policji w Tymbarku. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie m.in. zagadnień dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię, a także konieczności korzystania z elementów odblaskowych, które pełnią bardzo ważną rolę. Uczniowie mogli uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania odnośnie bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Policjant przypomniał podstawowe zasady zachowania się w szkole i w domu. Następnie wytłumaczył jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia, w kontaktach z obcymi ludźmi. Korzystając z okazji uczniowie oglądali przyniesione przez naszego gościa podstawowe akcesoria policjanta. Dzieci miały okazję przymierzyć czapkę, kamizelkę kuloodporną oraz dokładnie obejrzeć kajdanki. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali rad i wskazówek funkcjonariusza. W ramach spotkania dzieci otrzymały gadżety odblaskowe. Na zakończenie wizyty uczniowie podziękowali prowadzącemu za ciekawą i pouczającą prelekcję, zapewniając, że wynieśli z niej wiele cennych informacji.

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI prelekcja dla uczniów kl. VII-VIII
Także w październiku (16.10.2018 r.) w szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne z zakresu „Bezpieczeństwa w sieci” prowadzone przez policję. W zajęciach dotyczących zagrożeń cyberprzemocą wzięli udział uczniowie klas VII i VIII. Uczniowie dowiedzieli się, na jakie zagrożenia w Internecie należy zwracać szczególną uwagę oraz jakich sytuacji należy się wystrzegać, aby nie stać się łatwym celem cyberprzestępców. Prowadzący przestrzegał młodzież przed przesyłaniem osobom nieznajomym zdjęć i filmów, a także informacji, które ktoś mógłby wykorzystać do popełnienia przestępstwa. Zwrócił uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do ludzi poznanych w sieci. Poinformował o skutkach pochopnego udostępniania w Internecie swoich danych osobowych. Temat cyberprzemocy cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, co widoczne było w ich zaangażowaniu i aktywnym uczestnictwie w zajęciach.

PROMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Temat ten był punktem kulminacyjnym tego samego dnia tj.16.10 2018. Akcję rozpoczęto przemarszem uczniów drogą główną, prowadzącą przez Słopnice. Jego celem było promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co starali się przekazać uczniowie kl. VII ubrani w kamizelki odblaskowe, wraz z opiekunami i przedstawicielami policji komisariatu Tymbark. Podczas spaceru zaprezentowali przygotowane wcześniej transparenty z hasłami: " Zwolnij kierowco ", "Zapinaj pasy”, „Uważaj, przejście dla pieszych”. W ramach akcji uczniowie wspólnie z policją zorganizowali patrol drogowy. Zatrzymanym kierowcom przypominali o obowiązku zapinania pasów, zwracali uwagę na odpowiednie przewożenie dzieci w fotelikach oraz o ograniczeniu prędkości przy szkołach. Po zakończonej kontroli uczniowie wręczali soki oraz ulotki promujące bezpieczną jazdę. Nadrzędną ideą akcji było zaapelowanie do świadomości kierowców odnośnie rozsądnego i odpowiedzialnego poruszania się po drodze było zaapelowanie do świadomości kierowców odnośnie rozsądnego i odpowiedzialnego poruszania się po drodze.
Kolejna akcja to konkurs plastyczny na temat „odpowiedzialni i widoczni na drodze – ciekawy odblask”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie kl. IV-VII. Spośród wszystkich prac wyłoniono dwie zwycięskie ,spełniające kryteria wymagane w regulaminie. Uczennice, które zajęły pierwsze dwa miejsca to: Justyna Florek i Anna Wierzycka - kl. VII. Dziewczyny otrzymały dyplomy i książki, a ich prace zostały wysłane na konkurs międzyszkolny, w którym zdobyły I i III miejsce.
Innym zadaniem podjętym na rzecz promowania bezpieczeństwa był uczniowski pomysł Mody Odblaskowej. Uczniowie stworzyli modę odblaskową, wykazując się kreatywnością i pomysłowością. Pokaz ciekawych przebrań cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Elementy odblaskowe można było nosić na co dzień- w drodze do szkoły i z powrotem, jak również w wolnym czasie- na przykład korzystając ze szkolnej siłowni po zmroku. Pokaz ciekawych strojów cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
Aby nie pomijać w swoich działaniach osób starszych, zorganizowano także akcję Ulotka Dla Seniora . Dzięki niej można było dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Wyzwanie podjęli uczniowie klasy VII, którzy wraz z opiekunem przygotowali ulotki informacyjne dla seniorów, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ulotki zostały rozdane przez uczennice seniorom i rodzicom dnia 18.10.2018 r. klasy VII seniorom i rodzicom po wieczornej mszy świętej.

KONKURS WIEDZY O RUCHU DROGOWYM
W dniu 24.10. 2018 r. w szkole odbył się konkurs wiedzy o ruchu drogowym skierowany do uczniów kl. V i VI. Uczniowie ubrani w kamizelki odblaskowe wzięli udział w konkursie, uzupełniając testy online. Spośród osób biorących udział w konkursie wyłoniono pięć, które najlepiej napisały test kontrolujący wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Byli to uczniowie kl. VI – Zuzanna Pach i Patryk Florek -I miejsce (100%) Bartosz Klimek i Daria Dziadoń – II miejsce, Miłosz Ubik - III miejsce. Uczniowie otrzymali nagrody w postaci dyplomu i drobnych gadżetów odblaskowych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE DO I ZE SZKOŁY
Podczas realizacji bloku tematycznego „Bezpieczeństwo na drodze” uczniowie kl. I-III wraz z wychowawcami na lekcjach rozmawiali o zagrożeniach w ruchu drogowym, poznali zasady przechodzenia przez jezdnię oraz poruszania się po drogach z chodnikami i bez nich. Wychodzili na spacery ubrani w kamizelki odblaskowe promując odblask, który niejednokrotnie ratuje życie. Uczniowie poznali niektóre rodzaje znaków drogowych oraz zasady bezpiecznego zachowania się na ulicy.

 

AKCJA ODBLASK NA TURNIEJU PIŁKARSKIM
Kolejno, 25 października br.  na stadionie KS Sokół Słopnice odbyły się gminne eliminacje do etapu powiatowego XIX edycji Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii chłopców U-10 i U-12. W eliminacjach wzięły udział drużyny ze Słopnic: ZPO, ZSPiP Słopnice i Szkoła Podstawowa Nr 4. W kategorii U-10 Gminę Słopnice w etapie powiatowym będzie reprezentowała drużyna ZPO Słopnice.Podczas meczu uczniowie zwrócili uwagę na noszenie odblasków promując Akcję Odblask, rozgrywając mecz w kamizelkach odblaskowych.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

W dniu 29.10.2018 r. odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Odblask ratuje życie”, który został przeprowadzony w ramach akcji „Odblaskowa szkoła”. Uczniowie wykazali się dużym talentem plastycznym i kreatywnością. Prace w ciekawy sposób zachęcały do dbania o bezpieczeństwo pieszych przez noszenie odblasków. Na zaproszenie do konkursu odpowiedziało siedem szkół z terenu powiatu limanowskiego, które reprezentowało 13 uczniów. W konkursie tym, na szczeblu szkół, dwa miejsca w czołówce zajęły prace uczennic z naszej szkoły: I miejsce Justyna Florek  oraz III miejsce Anna Wierzycka.

 

 

Zakończenie konkursu „Odblaskowa Szkoła” nie oznacza zakończenia działań na rzecz bezpieczeństwa. Szkoła ma jeszcze wiele pomysłów i propozycji, jak utrwalać wśród uczniów właściwe i bezpieczne zachowania na drodze i dbać o bezpieczeństwo. Jednym z pomysłów jest wyposażenie wszystkich uczniów kl. IV- VIII w kamizelki odblaskowe, których odbiór zaplanowany jest na 5 listopada 2018 r. Akcja „Odblaskowa Szkoła” ma wartość edukacyjną dla całej społeczności lokalnej, czyli uczniów, rodziców i seniorów. W Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach bezpieczeństwo będzie nadal priorytetowym zadaniem.

 

GALERIA