JEDYNKA TEŻ JEST "ODBLASKOWĄ SZKOŁĄ"

Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach, to kolejna szkoła, która dołączyła do grona "Odblaskowych szkół". Poprzez różnorodne działania profilaktyczne i dydaktyczne wszyscy uczniowie szkoły, od najmłodszych do najstarszych poznali zasady rozważnego i mądrego zachowania się na drodze.

Edukacja komunikacyjna jest ważnym zadaniem szkoły. Dynamicznie rozwijająca się technika motoryzacyjna, znaczny wzrost pojazdów sprawiają że dzieci i młodzież należy przygotować do uczestnictwa w ruchu drogowym - do rozważnego i mądrego korzystania z dróg.

Mając na uwadze, iż wysoki poziom edukacji zapewniają różnorodne działania dydaktyczne i wychowawcze nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła w bieżącym roku szkolnym do IX edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkołą organizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie nad którym honorowy patronat objął Małopolski Kurator Oświaty.

W ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła” wszyscy uczniowie „Jedynki” zostali wyposażeni w elementy odblaskowe! Młodsi uczniowie również w kamizelki odblaskowe!

Tematykę związaną z bezpieczeństwem najpierw realizowano poprzez cykle zajęć na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, znajomości numerów alarmowych oraz zasad skutecznego powiadamiania odpowiednich służb. Następnie uczniowie wraz
z wychowawcami opracowali gazetki ścienne i plakaty promujące bezpieczeństwo w szkole
i na drodze. Uczniowie klas I-III podczas wycieczek terenowych i autokarowych nigdy nie zapominali o kamizelkach i elementach odblaskowych.

Bardzo ważnym wydarzeniem w miesiącu październiku były zajęciach dla młodszych uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - pod hasłem „Uczymy Ratować”. Szkolenie dla uczniów klas pierwszych przeprowadziła pielęgniarka dyplomowana – Pani Małgorzata Kwiatkowska, natomiast uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w spotkaniu z ratownikiem medycznym – Panem Rafałem Bugajskim.

„Odblaskowa jazda na rowerach” czyli zajęcia ruchowe dla uczniów klas II  na powietrzu. Podczas zajęć wszyscy uczniowie ubrani byli w kamizelki odblaskowe, podkreślając w ten sposób świadomość konieczności bycia widocznym nie tylko jako pieszy, ale również jako rowerzysta,

Przedstawienie dla uczniów klas 0-1 pt. „Kocie drogi”. Działanie to miało na celu utrwalenie przepisów obowiązujących w ruchu drogowym, zasad prawidłowego zachowania się w drodze do szkoły oraz zachęcenie dzieci do prawidłowego korzystania z pasów i noszenia elementów odblaskowych,

Przedstawienie dla uczniów klas II – IV mające na celu poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego. Starsi uczniowie brali udział w zabawnych konkursach, które przypominały i utrwalały wiedzę jak być widocznym i bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego,

Każda okazja jest dobra dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach, aby mówić o bezpieczeństwie i prezentować znajomość przepisów ruchu drogowego czego przykładem było zaakcentowanie tematu bezpieczeństwa w części artystycznej programu ślubowania klas pierwszych.

Poznawanie zasad bezpieczeństwa przez uczniów odbywały się również poprzez ciekawe prelekcji z zaproszonymi gośćmi. W dniu 8 października uczniowie klas II-III mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z Panem sierżantem sztabowym Dariuszem Cibą z Komendy Policji Powiatowej w Limanowej na temat „Bezpieczni w ruchu drogowym”.

Natomiast uczniowie klas I uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Policji w trakcie którego praktycznie ćwiczyli bezpieczne poruszanie się po drodze, oglądali z bliska radiowóz policyjny.

Uczniowie klas I–IV naszej szkoły licznie wzięli udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” a także w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym, który skierowany był do  uczniów klas III i IV.

W dniu 22 października 2018 r. pod hasłem „Bezpieczni po zmroku” odbył się przemarsz uczniów klas II wraz z wychowawczyniami po drogach Słopnic z Panem sierżantem sztabowym Dariuszem Cibą z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. Dzieci ubrane
w kamizelki odblaskowe niosły transparent propagujący bezpieczeństwo w poruszaniu się pieszych po drodze „Odblaski Ci pomogą bezpiecznie chodzić drogą”. Celem tej akcji było  zwrócenie szczególnej  uwagi na stosowanie elementów odblaskowych, które są niezbędne do zapewnienia pieszemu czy rowerzyście bezpieczeństwa po zmroku.

Zmotoryzowani uczestnicy ruchu drogowego oraz piesi zatrzymywani przez Pana sierżanta otrzymywali od dzieci ręcznie wykonane elementy odblaskowe.

W trakcie przemarszu uczniowie odwiedzili Urząd Gminy w Słopnicach. Panu Wójtowi
i pracownikom dzieci wręczyły elementy odblaskowe. Ponadto dzieci wraz z opiekunami odwiedziły pobliski sklep, obdarowując pracowników i klientów sklepu odblaskami, podkreślali w ten sposób znaczenie własnych działań oraz bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Słopnic.

W dniu 29 października odbyło się spotkanie dla uczniów klas I-III z Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej Panem inż. Adamem Dudkiem. Podczas spotkania dzieci miały możliwość przypomnienia sposobów reagowania i praktycznego przećwiczenia umiejętności udzielania
I pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. Ponadto uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym - jak unikać zatrucia tlenkiem węgla.

Zajęcia komputerowe z odblaskami „Bezpieczna droga do szkoły”. Forma zajęć komputerowych była podsumowaniem zdobytej przez uczniów wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.

Celem wszystkich podjętych działań na terenie naszej szkoły było zwiększenie świadomości uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach w kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach konkursu „Odblaskowa szkoła” w bieżącym roku szkolnym wszyscy uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych  w Słopnicach zostali wyposażeni w elementy odblaskowe, które otrzymaliśmy od firmy Inter Ris w liczbie 1000 szt., PZU w ilości 115 szt., natomiast kamizelki odblaskowe dla wszystkich uczniów najmłodszych klas zostały ufundowane  przez firmę Label.

 

Tagi

GALERIA