UCZNIOWIE "TRÓJKI" TEŻ NOSZĄ ODBLASKI

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Słopnicach po raz pierwszy zgłosiła swój udział w konkursie o tematyce bezpieczeństwa na drodze pt. „Odblaskowa szkoła”.

Daje on możliwość pokazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo uczniów na drodze- nie tylko do  i z szkoły.  Jego celem jest również promowanie inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. W  ramach tego projektu szkoła przeprowadziła cały szereg działań:
Spotkanie z ratownikiem medycznym
Dnia  9  października 2018 r. wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli     w spotkaniu z ratownikiem medycznym- Panem Mateuszem Zwierczykiem. Ratownik wyjaśnił, na czym polega bezpieczeństwo podczas akcji ratowniczej, jak udzielać pierwszej pomocy w zaburzeniach oddychania            i krążenia, w jaki sposób wezwać pogotowie. Prelekcja, pokaz oraz ćwiczenia praktyczne na fantomie były bardzo pouczające, a wiedza wyniesiona z tego spotkania na pewno zaprocentuje w przyszłości.
„Kocie Drogi”- grupa teatralna „Japa”
Dnia 3 października uczniowie mieli okazję zobaczyć pouczające przedstawienie pt. „Kocie drogi” w wykonaniu grupy teatralnej „Japa” Tematem przewodnim opowieści było bezpieczeństwo pieszych poruszających się po drodze. Dzieci z zainteresowaniem oglądały przygody kota, który „chodził własnymi drogami” i uczył się, jak być widocznym uczestnikiem ruchu drogowego. W trakcie trwania przedstawienia dzieci        w ciekawy sposób sprawdziły i utrwaliły poznane wcześniej zasady poruszania się po drodze: przechodzenia przez pasy, znajomości sygnalizacji świetlnej oraz potrzeby noszenia elementów odblaskowych.
Próbna Ewakuacja
W środę 17 października br. odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się  w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Akcja była prowadzona pod okiem zastępu z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach. Uczniowie obserwując całą akcję słuchali informacji dotyczących bezpieczeństwa podczas ewakuacji oraz porad jak powinni zachowywać się w sytuacji różnych zagrożeń.

Państwowa Straż Pożarna w Limanowej – Ognik
30 października br. uczniowie z nauczania początkowego udali się do Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej na zajęcia teoretyczno-praktyczne zwane „OGNIK”. Podczas zajęć dzieci uczyły się podstawowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu człowieka tj: prawidłowe telefoniczne  zgłoszenie pożaru, wypadku drogowego, odpowiednie zachowanie w sytuacji zagrożenia, utrwalenie numerów alarmowych.        

Odblaskowe konkursy
Również w październiku zostały przeprowadzone dwa konkursy związane z projektem „Odblaskowa szkoła”. Pierwszy- to konkurs plastyczny pt. „Bądź bezpieczny na drodze”, w którym uczniowie wszystkich klas wykonali ciekawe plakaty promujące noszenie odblasków oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo na drodze.
Drugim był „Konkurs wiedzy o ruchu drogowym” podczas którego uczniowie klas młodszych mieli okazję sprawdzić swoje wiadomości na temat przepisów ruchu drogowego.
29 października br. na specjalnym apelu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród rzeczowych laureatom i uczestnikom obu konkursów.

Korowód bezpieczeństwa na „Granicach”
22 października w naszej szkole odbyło się spotkanie wszystkich uczniów z policjantami z Powiatowej Komendy Policji w Limanowej. W ramach tego spotkania uczniowie z klas młodszych wybrali się Panem policjantem na spacer po naszej miejscowości, podczas którego obdarowywali spotkanych pieszych, kierowców oraz seniorów własnoręcznie wykonanymi odblaskami i ulotkami promującymi bezpieczeństwo na drodze. Głównym celem tej akcji było uświadomienie kierowców i pieszych o odpowiedzialnym poruszaniu się po drodze. Tego samego dnia uczniowie starszych klas udali się do Domu Pomocy Społecznej w Limanowej, gdzie podopieczni otrzymali zrobione przez dzieci odblaski, a także zostali poinformowani o zasadach związanych z bezpieczeństwem na drodze.

 

 

Podziękowanie

•    Pragniemy serdecznie podziękować firmie Muniak za wsparcie przy realizacji projektu „Odblaskowa szkoła”. Dziękujemy za ufundowanie kamizelek i elementów odblaskowych, które w znacznym stopniu poprawią bezpieczeństwo wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Słopnicach. Całej firmie życzymy wielu sukcesów!

•    Chcemy również podziękować Powiatowej Komendzie Policji w Limanowej za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu korowodu bezpieczeństwa w naszej miejscowości. Wszystkim policjantom życzymy wielu sukcesów!

GALERIA