"CZWÓRKA" PO RAZ DZIEWIĄTY W KONKURSIE "ODBLASKOWA SZKOŁA"

Tegoroczna edycja "Odblaskowej szkoły" jest dla Szkoły Podstawowej Nr 4 kolejnym wyzwaniem w staraniach o promowanie bezpieczeństwa drogowego wśród uczniów oraz osób starszych. Kontynuując działania związane z konkursem „Odblaskowa Szkoła” zorganizowano szereg ciekawych akcji.

W poprzedniej VIII edycji Szkoła Podstawowa Nr 4 zajęła III miejsce w powiecie limanowskim. Podejmowana praca w SP 4 w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez wszystkie podmioty: uczniów, nauczycieli, rodziców, seniorów w poprzedniej VIII edycji oceniona została przez Komendę Policji w Limanowej na 80pkt na 100pkt możliwych, co dało nam III miejsce w powiecie limanowskim.

Oto niektóre z nich: 

Odblaskowy marsz – świecimy przykładem!

W dniu 24.10.2018 roku w późnych godzinach popołudniowych cała społeczność SP4 wzięła udział w „Odblaskowym Marszu”. Najpierw uczniowie po nabożeństwie różańcowym rozdali seniorom ulotki „Odblaski ratują życie”. Następnie wspólnie uczniowie, nauczyciele i rodzice w kamizelkach odblaskowych wyruszyli główną ulicą wsi. Celem marszu było zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa na drodze wśród uczniów i mieszkańców oraz zwrócenie uwagi na konieczność noszenia elementów odblaskowych po zmierzchu.

Odblaskowy patrol drogowy

Uczniowie kl. VIII ubrani w kamizelki odblaskowe, wraz z opiekunami i panem asp. sztab. Krzysztofem Jabłońskim wyruszyli promować bezpieczeństwo w naszej Gminie. Podczas spaceru drogą główną, prowadzącą przez Słopnice, zaprezentowali przygotowane wcześniej transparenty z hasłami: „Kierowco zwolnij”, „Bądź trzeźwy kierowco!” „Zapinaj pasy”, „Odblaski ratują życie”, „Zapnij dziecko w foteliku”. W ramach akcji uczniowie wspólnie z policją zorganizowali patrol drogowy. Zatrzymanym kierowcom przypominali o obowiązku zapinania pasów, zwracali uwagę na odpowiednie przewożenie dzieci w fotelikach oraz o ograniczeniu prędkości przy szkołach. Po zakończonej kontroli uczniowie wręczali jabłka oraz ulotki promujące bezpieczną jazdę. Głównym celem akcji było zaapelowanie do świadomości kierowców odnośnie odpowiedzialnego poruszania się po drodze.

Ratujemy i uczymy się ratować!

11 października odbyły się zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach działań konkursu Odblaskowa Szkoła. W klasie pierwszej i drugiej zajęcia przeprowadziła pani pielęgniarka Małgorzata Kwiatkowska. Pokazała uczniom w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wskazówek pani pielęgniarki dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. skaleczenia, oparzenia, utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku. Duże wrażenie na dzieciach zrobił „fantom”, na którym dzieci uczyły się podstaw reanimacji. Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi jakie mogą wykonać w sytuacji zagrożenia życia.

Odblaskowe ślubowanie – Pierwszaki świecą przykładem!

Uczniowie klasy pierwszej w dniu 12.10.2018 r. uroczyście przyrzekali być dobrym uczniem oraz wykazali się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami m.in. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Piosenką pouczali jak należy poruszać się po ulicy, a w scenkach udzielali pierwszej pomocy poszkodowanemu Profesorowi  Klepce. Na koniec otrzymali świecące odblaski, które obiecali zawsze zakładać na wyjścia w teren.

Cykl odblaskowych zajęć sportowych

W ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła” w SP 4 został zorganizowany cykl odblaskowych zajęć ruchowych. Zarówno młodsi jak i starsi uczniowie wyposażeni w kamizelki odblaskowe rozwijali swoje sportowe zainteresowania, jednocześnie promowali noszenie odblasków w drodze powrotnej po zmierzchu.

Chłopcy uczestniczyli w zajęciach „Odblaskowa jazda rowerowa” oraz uczestniczyli z odblaskami w gminnych zawodach piłki nożnej. Natomiast dziewczynki brały udział w zajęciach „Odblaskowa gimnastyka” oraz „Odblaskowa jazda na rolkach”. Ponadto najmłodsi uczniowie błyszczeli w grach i zabawach ruchowych. W trakcie zajęć wszyscy uczestnicy nie tylko rozwijali sprawność fizyczną, ale przede wszystkim poprzez ciekawe i przyjemne ćwiczenia utrwalali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Spotkanie z policjantem

 14 października 2018r. uczniowie z klas 0 – IV wyposażeni w kamizelki i czapki odblaskowe wzięli udział w spotkaniu z Panem policjantem, który zapoznał uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w ruchu drogowym. Przypomniał również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze oraz zasadach przewożenia dzieci w samochodzie. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu. Dzieci chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań dotyczących pracy policjanta, na które pan policjant wyczerpująco odpowiadał. Uczniowie zostali również zapoznani z  umundurowaniem policjanta. Duże zainteresowanie wzbudziły zademonstrowane akcesoria policyjne m.in. kajdanki oraz odznaka policyjna. Wielu uczniów przejawiało chęć wykonywania tego zawodu w przyszłości.  

Odblaskowe zajęcia w terenie

Uczniowie klas I-II w trakcie zajęć lekcyjnych poznawali zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy. Podczas spacerów po najbliższej okolicy pod opieką pań wychowawczyń dzieci ćwiczyły sposoby prawidłowego przechodzenia przez jezdnię i poznawały znaki drogowe znajdujące się w pobliżu szkoły.

Szkolny Konkurs Plastyczny – „Odblaski ratują życie”

Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką na temat „Odblask ratuje życie”. Skierowany był do uczniów kl. I-VIII. Miał na celu promowanie bezpieczeństwa oraz wpojenie nawyku noszenia odblasków po zmierzchu. Komisja konkursowa wybrała dwie prace, które wyróżniały się pomysłowością i estetyką. Autorzy prac ( Mariusz Banach kl. IV, Magdalena Wierzycka kl. VI). Prace te awansowały na etap międzyszkolny organizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Łososinie.  Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

Głównym celem konkursu było rozwijanie i popularyzowanie wśród uczniów świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego rowerem. Uczestnikami konkursu byli chętni uczniowie z klas IV-VIII. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z zamkniętych pytań dotyczących znajomości przepisów ruchu drogowego. Z pośród uczestników wyłonione zostały trzy osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów (Wiktoria Kęska kl. V, Kinga Kowalczyk kl. V, Magdalena Kowalczyk kl. VIII).

Prelekcja na temat bezpieczeństwa w sieci

W dniu 18.10.2018 r. w naszej szkole gościliśmy przedstawiciela Komisariatu Tymbark Asp. sztab. Krzysztofa Jabłońskiego, który przeprowadził zajęcia profilaktyczne na temat „Bezpieczeństwo w sieci” dla klas VI, VII i VIII. Głównym celem prelekcji było zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu. Prowadzący uświadomił młodzież, że Internet, poczta elektroniczna, serwisy społecznościowe i komunikatory są często wykorzystywane do straszenia, szantażowania, rozsyłania kompromitujących filmików lub zdjęć innych osób, a także miejscem podszywania się pod innych. W Internecie zachodzi do licznych zachowań antyspołecznych, a przede wszystkim agresywnych, w których młodzi ludzie są nie tylko ofiarami, ale coraz częściej sprawcami. To wszystko jednak zależy od internauty, który może sprawić, że Internet będzie miejscem przyjaznym i bezpiecznym, bo to my ponosimy odpowiedzialność za to, co robimy w sieci i w jaki sposób z niej korzystamy. Ta cenna prelekcja uwrażliwiła uczniów na problem cyberprzemocy.

Serdecznie dziękujemy  wszystkim zaangażowanym w akcję za wspieranie naszych działań w zakresie bezpieczeństwa uczniów.

 

Tagi

GALERIA