BUDŻETOWA SESJA RADY GMINY

Trzecie i zarazem ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Gminy Słopnice miało charakter świąteczny, ale zapadły na nim także ważne decyzje związane z finansami na 2019 rok. Zaproszeni na sesję goście wysłuchali również sprawozdania z działalności samorządu za 2018 rok.

Na ostatnią w tym roku sesję Rady Gminy Słopnice zostało zaproszone również  grono zaproszonych gości, którzy współuczestniczyli  w życiu Gminy Słopnice i współtworzyli  jej obraz  w okresie mijającego roku.  Wśród nich byli radni, proboszczowie parafii, starosta i radni powiatowi, sołtysi, władze organizacji, stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Gminy, zespołów regionalnych, dyrektorzy szkół, oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy Słopnice.

W  pierwszej części obrad jednogłośnie zapadły uchwały ustalające przyszłoroczny stan dochodów i wydatków Gminy Słopnice. Nowy budżet to w zaokrągleniu 31,4 mln po stronie dochodów i  33 mln zł wydatków. Prognozowany deficyt zostanie pokryty z preferencyjnego kredytu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki (zaciągniętego na realizację kanalizacji i umarzalnego w wysokości min. 40 %). Środki zabezpieczone na kontynuację inwestycji gminnych  to z kolei 4,2 mln zł oraz rezerwy w wysokości 280 000 zł. W 2019 roku samorząd zamierza kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej po Stronie Szlacheckiej Słopnic (kolejne 7,5 km z sieci kanalizacyjnej od os. Garncarzówka do osiedla Dziołówka), budowę tras rowerowych, w ramach których powstaną parking przy kościele parafialnym w Słopnicach Górnych, ponadto modernizację kolejnych dróg gminnych i osiedlowych, wykonanie projektu budowy sali sportowej przy szkole na Granicach oraz budowa centrum rekreacji w Słopnicach Dolnych. Dobre wskaźniki  i stabilna kondycja finansów gminy Słopnice potwierdziła również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie opiniując projekt podjętych uchwał jak i możliwość sfinansowania planowanego deficytu.

Po uchwaleniu nowego budżetu, wójt gminy Adam Sołtys złożył sprawozdanie z działalności samorządu za 2018 rok. W podsumowaniu znalazł się wykaz zrealizowanych inwestycji gminnych. Sumując inwestycje własne samorządu to kwota  5,7 mln zł przeznaczona na rozwój infrastruktury Gminy Słopnice w 2018 roku.

Po inwestycjach przyszła pora na podsumowanie najważniejszych wydarzeń kulturalnych, turystycznych i sportowych, które przeżywaliśmy w mijającym roku. Spotkania z seniorami, koncerty Dzień Dziecka, festyny, rekonstrukcje historyczne, Dożynki, rajdy historyczne i turystyczne, gala laureatów konkursów, Dzień Edukacji czy obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, to jedne z głównych wydarzeń, które były udziałem gminy Słopnice w 2018 roku.  Na zakończenie została zaprezentowana działalność stowarzyszeń, organizacji i fundacji działających w gminie Słopnice. Sprawozdanie z działalności samorządu wójt Adam Sołtys zakończył podziękowaniem, kierując je do wszystkich, którzy zaangażowali się w rozwój i życie gminy Słopnice.  Świąteczna sesja zakończyła się wystąpieniem gości oraz włączeniem radnych minionej kadencji 2014-2018: Józefa Filipiaka, Bogumiły Wikar i Adeli Kurek w poczet honorowych radnych Gminy Słopnice.
W sesji uczestniczył także Starosta Powiatu Limanowskiego Mieczysław Uryga, który w swoim wystąpieniu odniósł się pozytywnie do sukcesów samorządu Gminy Słopnice oraz zadeklarował chęć współpracy.

 

Szczegóły zawarte w sprawozdaniu można poznać pobierając dokument pdf. zamieszczony poniżej.

 

GALERIA