PODSUMOWANIE ROKU 2018 - DANE STATYSTYCZNE

Na początku nowego 2019 roku chcemy podzielić się z Państwem danymi statystycznymi podsumowującymi dwanaście miesięcy 2018 pod kątem tego, co zmieniło się w naszej gminie. Ilu mieszkańców liczą Słopnice? Ilu ślubów udzielono? Jakie imiona najczęściej nadawano noworodkom? Oto krótkie dane statystyczne.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina Słopnice liczyła  6755 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały (wzrost o 26 osób do roku ubiegłego). Słopnice zamieszkuje 3424 mężczyzn i 3331 kobiet. Do 18 roku życia jest 1944 osób.  W minionym roku związek małżeński zawarło 89  osób ze Słopnic. W 2018 roku na świat przyszło 89 dzieci (zarejestrowanych do dnia 2 stycznia 2019 r.), a zmarło 45 osób.
Najpopularniejszym imieniem nadanym przez rodziców nowo narodzonym chłopcom był Dominik, a następnie Bartłomiej, Szymon i Marcel. Jeśli chodzi o dziewczynki, to świeżo upieczeni rodzice najczęściej wybierali imiona: Julia (podobnie jak w trzech poprzednich latach), a następnie Aleksandra i Lena.
Biorąc pod uwagę podział mieszkańców na sołectwa, najliczniejsze jest sołectwo Słopnice Dolne Szlacheckie – 1896 osób, następnie Słopnice Dolne Królewskie – 1827 osób, Słopnice Górne – 1587 osób, dalej sołectwo Mogielica 737 osób i sołectwo Granice – 708 osób. Dla ciekawostki podamy, że w porównaniu do ubiegłego roku najwięcej osób przybyło w sołectwie Słopnice Górne oraz Słopnice Dolne Szlacheckie.

 

Tagi